Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний технічний університет

Кафедра ЕАПУ

Звіт

Лабораторна робота №6

Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти

Виконав

студент групи СПУ-12

Хмара А.О.

Перевірив

Чепак А. А.

Донецьк 2015

Мета роботи – експериментальне отримання швидкісних і механічних характеристик двигуна при живленні від ТПЧ, вивчення регулювальних властивостей електроприводу.

Обладнання:

  1. Дослiджувальна машина 44:

Uн=500 B; Iн=5.8 A; Pн=2.8 кВт; =75.5%; nн=920 об/хв.

  1. Дослiджувальна машина 43:

Uн=230 B; Iн=11.7 A; Pн=2.7 кВт; Rq=0.22 Ом; nн=1450 об/хв.

Таблиця 6.1 – Експерементальнi i розрахунковi данi

Характеристики дослiджуємої машини

Режим роботи

М22

Параметри

Дослiднi

Розрахунковi

Найменування

I1, A

I2, A

n,об/хв

U1,B

M=c*(|I2| ± |I2xx|), H*м

1

f=20

Двигун

2.4

7

400

225

1.49(7+1) =11.92

2.9

10

350

200

1.49(10+1) =16.39

4.1

15

350

225

1.49(15+1) =23.84

5

15.3

350

245

1.49(15.3+1) =24.28

6

17.5

325

210

1.49(17.5+1) =27.56

7

19.9

325

275

1.49(19.9+1) =31.14

7.5

20

300

278

1.49(20+1) =31.29

2

f=30

Двигун

2.2

0.3

600

313

1.49(0.3+1) =1.93

3.1

2.7

650

375

1.49(2.7+1) =5.51

4.4

11

550

325

1.49(11+1) =17.88

5.2

13

550

350

1.49(13+1) =20.86

5.5

15.6

550

350

1.49(15.6+1) =24.73

6.3

18

550

373

1.49(18+1) =28.31

6.6

18.7

550

375

1.49(18.7+1) =29.35

3

f=40

Двигун

2.2

0

800

413

1.49(0+1) =1.49

3.1

3.5

750

413

1.49(3.5+1) =6.7

4.2

10

750

425

1.49(10+1) =16.39

5

17

750

430

1.49(17+1) =26.82

6

18

750

450

1.49(18+1) =28.31

7

19

750

450

1.49(19+1) =29.8

7.2

19.8

750

450

1.49(19.8+1) =30.99

4

f=50

Двигун

1

1

1000

475

1.49(1+1) =2.98

2.25

3

980

463

1.49(3+1) =5.96

3

6

950

450

1.49(6+1) =10.43

4

9

940

438

1.49(9+1) =14.9

5.5

12

925

428

1.49(12+1) =19.37

6.5

15

850

425

1.49(15+1) =23.84

7

16

840

420

1.49(16+1) =25.33

Стала С знаходиться через номiнальнi данi навантажувальної машини:

Рисунок 6.3 – Швидкiснi характеристики асинхронного двигуна

Рисунок 6.4 – Механiчi характеристики асинхронного двигуна

Висновки: експериментально отримали швидкіснi і механічнi характеристики двигуна при живленні від ТПЧ. Були вивченнi регулювальнi властивостi електроприводу. На графiку швидкiсних характеристик видно, що до певного значення тока, кутова швидкiсть обертання падає з невеликим нахилом, а пiсля – вiдбуваться рiзкий спад. На графiку механiчних характеристик видно, що до певного моменту, кутова швидкiсть обертання падає з невеликим нахилом, а пiсля – вiдбуваться рiзкий спад, при чому момент зменшутьєся.

Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти