США в період Громадянської війни 1861-1865рр

PAGE \* MERGEFORMAT3

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Пояснювальна записка

до магістерської роботи

ОКР «магістр»

на тему: США в період Громадянської війни 1861-1865рр.

Виконав студент

спеціальності

8.02030201 Історія

Міланченко С.В.

Керівник – Ліхачова О.Є

Рецензент________________________

(прізвище та ініціали)

Одеса – 2015 рік

Зміст

Вступ…………...………………………………………………………………..3

Розділ I

Розвиток і становище США напередодні Громадянської війни.

Причини громадянської війни в США

1.1.Розвиток США напередодні Громадянської війни та формування протиріч між Півднем і Північчю………………………….……………………….10

1.2. Початок президентства Лінкольна та Сецесія Півдня……………..……34

Розділ II

Вступ США у війну. Хід військових дій.

Наслідок громадянської війни для США

2.1. Заколот південних штатів і хід військових подій. Перший період війни (квітень 1861 — квітень 1862)……………………………………………………..…47

2.2. Другий період війни (травень 1863 — квітень 1865). Заключний етап

війни…………………………………………………………………………..…65

2.3 Наслідки громадянської війни.Реконструкція Підня…………………….78

Висновки………………………………………….…………………………… 84

Список використаних джерел та літератури……..………………………...…88

ВСТУП

Актуальність теми: Сполучені Шати Америки країна котра має далеко не найдовшу історію тим не менш доволі насичену. З того часу як тринадцять штатів відвоювали свої свободу та незалежність, війна певною мірою почала точитись в середині країни. Соціальні питання, земельні, економічні або ж расові все це з часом почало вельми загострюватись у великій політичній та також класовій боротьбі Півночі та Півдня країни.Хоча протирічя знаходили свої компроси та все ж держава з початком 1850-х років дійшла до переламного моменту.Таким переломним моментом в історії Америки стала громадянська війна 1861-1865 рр. Це була не тільки сама кровопролитна війна за весь час існування США, в ході якої загинуло 650 тисяч американців (більше, ніж у I, II світових, у В'єтнамській і Корейської війнах разом узятих), не тільки перша і єдина великомасштабна міжусобиця, яка охопила всю населену білими частину Америки від Атлантичного узбережжя на сході до Великих рівнин на заході, Вермонта на півночі мексиканського кордону на півдні. Це була велика катастрофа, що докорінно змінила обличчя тодішніх Сполучених Штатів, знищила цілу цивілізацію, «віднесену за вітром» цієї війни, що заклала основи нової Америки, включаючи її політичний устрій, економіку, психологію і менталітет її громадян.Великий розкол, який ледве не погубив американську націю у минулому столітті, стався за зовсім інших причин, і прірву, що утворилася в суспільстві до початку 50-х років 19-го століття, розділяла не боротьба за політичний й економічний вплив класів, не багатих і бідних, а дві різні цивілізації стояли на різних шляхах розвитку.Грандіозний конфлікт, що потряс США в середині минулого століття, не був, однак, чимось раптовим, як каменепад, що обрушувався в горах на голови нічого не підозрюючих подорожніх. Він був зумовлений глибинними процесами, що відбувалися в економічному і політичному житті Америки, починаючи з європейської колонізації і Війни за незалежність.

Зв’язок роботи з науковими програмами університету: Магістерське дослідження є закономірним продовженням курсового проекту, здійсненого на 4 курсі. Воно виконувалося протягом двох років у відповідності з плановою науковою темою кафедри всесвітньої історії та методології науки .

Стан дослідження проблеми : Джерельна база Громадянської війни її передумов та наслідків представленна широким спектром американських та закордонних робіт це мемуари , документи ,спогади очевидців.В ході роботи ми розділяему наявну літературу на південну та північну враховуючи особливості регіонів. Перейдемо безпосередньо до розгляду наявних праць.

Брэдфорд У., Франклин Б., Кревекер де С.Д.[1] подають картину передумов громадянської війни ,найбільша увага приділяється земельному питанню та становища фермерів у соціальній структурі держави . Звідси ми можемо зрозуміти ,що війна є наслідком не лише не вирішеного питання рабства а цілого спектру земельних та економічних суперечок. Селянство виступає як клас , що зазнає найсильніших утисків в ході протистояння двох економічних систем: Південної та Північної.

Хоча джерело охоплює період тільки до середини тридцятих років воно демонструє загальне становище у суспільстві яке зберігалось до 1861 року . Ми можемо констатувати , що поданні проблеми лише загострювались впродовж 40-х ,50-х років . Основу джерела складають листи та спогади сільських жителів зведених у декілька томів .

Непротивлення злу насиллям [2]з одна з важливих віх гуманізму та аболіціонізму . Членом та активним сподвижником котрих являвся Вільям Ллойд Гарісон котрий пропагував не лише ідеї північного населення країни у своїй газеті Ліберейтор але й був творцем та членом суспільства створеного задля досягнення загальнолюдського миру та розуміння. Та тим не менш був сторником не політичних ідей а ідеї вільної людини у своїх правах та свободах . Тож данний документ розкривае нам не лише загальні стани певних групп населення але й методи ненасильницької ботьби та впливу на політику боротьби за права чорношкірого населення країни.

Для дослідження правового поля держави у до воєнний та воєнний періоди ми використовуємо документи та акти державного законодавства та конгресу США[3] . Тут викладенні документи та матеріли прийняті на передодні громадянської війни ,що урегульовували або мали урегульовувати політичні суперечності . З аналізу тексту ми бачимо протиріччя не лише між економічними системами півдня та півночі але й між соціальною структурою населення та світогляду представників відповідних регіонів . Звідси стає зрозумілим , що рабство саме по собі не було причиною конфлікту а лише приводом до нього . Глибинні процеси , що відбувались в США в цей період повязуються виключно з економічними прерогативами окремих верств суспільства а не з національними проблемами , забороною використання неоплачуваної праці.

З документів видно як проходить процес конфронтації між штатами а кроки для досягнення компромісу виявилися не достатніми .

В контексті політичного протистояння демократів та республіканців слід використати як джерело Інаугураційні промови президентів США [4]. Серед яких найбільшу цікавість для нас являє промова президента Лінкольна .В якій висвітлюється політичний курс республіканської та не бачимо рішучої антирабовласницької позиції . Лінкольн був готовий до діалогу з демократами , хоча б на офіційному рівні . Однак на практиці це зводилось до ультимативної постанови питання стосовно відміни рабства.

Підчас розгляду громадянської війни нам цікаві не лише передумови та хід війни але й наслідки які вона принесла . Вони були не лише політичного характеру але й дипломатичного . Як відомо з другої половини 60-х років 19 ст. позиції США у світі починають зміцнюватися . Даний процес можемо прослідкувати на основі російсько-американських стосунків для цього використаемо документи та матеріали російсько – американських відносин [5]у період з 1765 року по 1815 поданні документи відображають те що економічні зміни в середині країни стали запорукою сильної зовнішньої політики .Як відомо данний період в Росс. імперії повязанний з широкими реформами ,відмінною рабства(кріпацтва).Тому відносини між цими двома країнами говорять про позицію США та загально світову тенденцію до капіталізації економіки. Відповідно ми можемо говорити громадянську війну як наслідок загальносвітових процесів. Що дозволило перебудувати економічну систему США вчасно на новий лад.

Дежерельна база що поповнювалась такими пряцями як Демократия в Америке ,Алексіс де Токвіля [6]є вельми важливою адже розкриває соціальні, економічні та політичні аспекти життя країни не лише від особи політичного діяча чи дипломата .А є важливим прослідкувати лінію дослідження котру проводить науковець як свідок подій. Саме для того щоб показати, що в американському суспільстві свободі людини може загрожувати певне зло, Токвіль і написав свою книжку.

На думку багатьох його сучасників, демократія веде до анархії та революції. Токвіль думав інакше. Як на нього, демократичне суспільство збурюється на поверхні майже загальними амбіціями, кожна з яких хоче випередити сусідку, але ці амбіції насправді скромні. Втім, молода демократія, яка приходить на зміну аристократичному суспільству, може пережити певний період заворушень, які здатні призвести до революції, що спричиняє перехід від одного суспільного стану до іншого. Але за стабільної демократії ці заворушення з бурхливими переходами зрештою заспокоюються: кожен громадянин сповнюється бажанням втішатися достатком, що його приносить йому доля, і якщо він і зберігає деякий неспокій, та все ж таки залишається затятим консерватором.

Проблема вивчення південного сепаратизму спеціально не ставилася в вітчизняної історіографіі , хоча в американській історичній науці існує чимало монографій і статей , присвячених спеціально проблемам сецесії .

Перша половина 20 ст. не ознаменувалась надто щільним вивченням американського питання .Американістика як напрям більш ретельно вичення нашого західного партнера почала розвитись з 1960-х років.

Болхвитинов відомий радянський американіст котрий як такий являвся одним з головнизрушіїв та засновників радянської американістики видавав такі відомі праці як «Очерки новой и новейшей истории США в двух томах» [20]. Також вийшов під його редакціею 1-й том «Истории США»[41],мкотрий став пешим з чотирьох .У 2006 р. було опубліковано «Народную Историю США» [35]. У 1964 р. вийшла колективна монографія «Аврам Линкольн игражданская война в США», присвячена 16-тому президенту США та його внеску у розвиток країни[37]. Важливим кроком стало утворення та видання історичного журналу «Американский ежигодник» .1978 р. Ознаменувався виходом роботи «Североамериканские Индейци» виданою Аверкиевою Ю.П. котра складається з ряду нарисів, в яких дана картина раннеколоніального періоду історії індіанських племен і періоду інтенсивної колонізації материка, а також положення індіанців розвиваючомуся суспільстві.У нього включені також дані про видатних діячів американської історії, науки і культури. Важливими для вивчення данної тематики являлися «Нариси історії США: Від відкриття Америки до закінчення Громадянської війни» А.В.Єфімова (1955)[32], «Основные проблемы Истории США в американской историографии»[59] під редакцією Р. Н. Севостьянова (1960), «Нариси історії США» (1956) [31], «Новітня історія США» Н.С.Сивачева і Е.Ф.Язикова (1972). Особливо слід виділити фундаментальну чотиритомну «Історію США» під редакцією Р.Н.Севостьянова [22] (1983-1987) і «Из борьбы негров США» видану Уманским, а також «Гражданскую войну в США.» під редакцією Е.А.Иванова [39], що вельми допомагае при вивчені війскового аспекту. Крім того, окремим періодам американської історії були присвячені дослідження істориків-американістів І.А.Білявською, Н.Н.Болховітінова, В.П.Дементьєва[30] ,А.В.Єфімова [33], Р.Ф.Іванова, , Р.П.Куропятника[44], В.І.Лана(Каплана)[37],Леонова[53] та Маныкина[53], В.А.Печатнова[57], Р.Н.Севостьянова[58], В.О.Согрина[62], Уманский [64], А.А.Фурсенко[67], Б.М.Шпотова [69].Важливими також є дослідження з приводу земельних питань Куропятника Г.В.[51] Всі ці роботи зробили солідний внесок у справу вивчення американської історії

Необхідно відзначити, що більшість з цих дійсно значних для свого часу праць вийшли в світ кілька десятиліть тому, що не могло не позначитися на їх утриманні. Особливістю практично всіх досліджень було очевидне превалювання ідеологічно забарвлених, класових підходів до опису та оцінки тих чи інших історичних подій, перебільшення ролі робітничого і комуністичного руху в політичному і суспільному житті Сполучених Штатів, недооцінка особистісного чинника. В результаті у читачів складалося гіперболізоване уявлення про вплив так званого об'єктивного ходу історичного розвитку.

Отже, охарактеризовані вище наукові праці та історичні джерела дають підстави сформулювати основну мету магістерського дослідження.

Мета – дослідити передумови, хід та наслідки подій котрі відбувалися у Сполучених Штатах Америки у 1861-1865 роках.

Відповідно до поставленої мети визначені наукові завдання:

• розглянути соціальні та економічні стани США котрі передували поглибленням загального розвитку кризового стану в країні;

• дослідити процеси полічтичних перетворинь котрі рушили консервативні принципи управління державою ,військові протистояння та їх вплив на соціальний ,економічний та політичний стани країни.

Об’єкт роботи – Сполучені Штати Америки не передодні та у період громадянської війни 1861-1865рр.

Предмет роботи – Процес соціально-економічних та політичних змін котрі відбувалися з країною на передодні та під час війни.

Методологія роботи. Під час дослідження даної теми нами були використані методи порівняльного аналізу джерел та історичних матеріалів.

Наукова новизна отриманих результатів представленої роботи полягає у спробі об’єктивного дослідження стану Сполучених Штатів Америки, також об’єктивних та суб’єктивних передумов політичного та економічного конфліктів у країні початок громадянської війни та її наслідки для країни. Дослідження проводилося за допомогою сучасної літератури, документів і перегляду оцінки війни, а також характеристиці підсумків і наслідків військових кампанії як і законодавчих актів.

Практичне та навчально-методичне значення полягає у можливості використання даної роботи в процесі викладання курсу «Всесвітня історія» загальноосвітньої школи (8 клас), також вона може слугувати базисом для подальшої розробки проблеми.

Апробація результатів роботи. Результати магістерської роботи двічі обговорювались на кафедрі всесвітньої історії та методології науки, на засіданні проблемної групи з всесвітньої історії на попередньому захисті.

Публікації. За матеріалами магістрської роботи у збірці праць десятої наукової конференції викладачів, студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Історіосфера» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського були надруковані тези «Наростання політичних протиріч у Сполучених Штатах Америки між Північчю і Півднем країни у першій половині XIX ст..(історіографічний аспект)».

Структура роботи підпорядкована логіці дослідження і відображає спробу вирішити поставленні наукові завдання. Магістрська робота складається зі вступу, двох розділів та підрозділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи – 94 сторінки. Список використаних джерел та літератури складає 69 найменувань.


Розділ I

Розвиток та положення США напередодні Громадянської Війни. Причини Громадянської Війни в США

1.1. Розвиток США напередодні Громадянської Війни. Формування протиріч між Північчю та Півднем

У Громадянської війни було багато причин, але всі вони зводилися до одного - необхідність скасування рабства. Однак необхідно відзначити, що в перші десятиліття після війни за незалежність рабовласництво в США хилилося до занепаду через низьку продуктивності праці і явного протиріччя з більш сучасними економічними відносинами[5;c.71].

У першій же третині XIX ст. у США розпочався промисловий переворот, переважно в північно-східних штатах. У 1828 — 1830 рр. була побудована перша залізниця, через 20 років протяжність ліній залізниць становила вже понад 10 тис. км.[50;c.50].

Промисловий переворот у США пішов з англійської шляху, тобто в першу чергу стала розвиватися текстильна промисловість. Такі нововведення дозволили США вийти спочатку на III місце в світі з продажу бавовни[45;c.245]. Потім США стали чи не домінувати. Загалом, для процвітання рабовласництва були створені всі умови і, природно, плантатори не забули ними скористатися[31;c.102].

Т.В.Алєнтьєва надає більшого значення економічних розбіжностей між плантаторами і середньою буржуазією[13]. По-перше, рабство дуже сильно гальмувало розвиток капіталістичних відносин, працюючи, в основному, на експорт бавовни і перетворюючи США в аграрну державу, тим самим роблячи її економіку залежною від інших країн. [49;c.56] По-друге, чимале значення приймав питання про мита. Плантатори вивозили свій товар за кордон, і для них було дуже вигідно зниження мита, в той час як для буржуазії це означало б вірний крах[14;c.17]. В результаті зниження мит створилася б величезна конкуренція з боку Англії, яку промисловці США на тому рівні розвитку промисловості, який у них був, не змогли б винести. Таким чином, між середньою буржуазією і рабовласниками теж назрівав серйозний конфлікт[6;c.100].

Таким чином, США виявилися розділені на дві області: область швидкого капіталістичного розвитку, заснованого на системі найманої праці - Північ, і область панування рабовласництва в умовах капіталістичного виробництва - Південь[17;c.239]. Конфлікт розгорівся між плантаторами і крупною буржуазією котра вкладала гроші в текстильну промисловість, з одного боку, і фермерами і середньою буржуазією, з іншого[12;c.67].

Плантатори по-хижацькому використовували землі, не дбаючи про поліпшення родючості. Виснажені землі закидалися, плантації переносилися на нові землі, з яких виганяли корінних жителів континенту — індіанців, конфлікт з якими знайшов свое продовження у семіольських війнах, що призвело до початку винищення або ж загнання їх до резервацій[5;c.92].

У першій половині XIX ст. США активно займалися територіальною експансією. Уряд США придбав за 15 млн. доларів французьку Луїзіану, розташовану на захід від Міссісіпі. Потім була захоплена Флорида, яка належала Іспанії, оформлена заднім числом як купівля, анексовані Техас, Нова Мексика, штат Каліфорнія, що належали Мексиці [15;c.228]. Від Англії США домоглися визнання переходу до них території Орегона. В результаті США до середини століття досягли виходу до Тихоокеанським узбережжя. Територія країни збільшилася в порівнянні з 1776 р. у вісім разів[33;c.321]. Експансіоністські задуми США знайшли вираження у політичному документі — доктрині президента Монро, висунутої в 1823 р. В ній обґрунтовувалася ідея заборони колонізації Американського континенту європейськими країнами[15;c.260]. Гасло «Америка для американців» стало визначальним у зовнішньополітичному курсі США.

США почали колонізацію Заходу та Півдня: поселенці просувалися все далі, зганяючи в резервації індіанські племена[43;c.196]. Кожен новий регіон організовувався в територію, підконтрольну федеральному уряду. Потім, при досягненні певних умов, йому надавався статус штату з широкими правами самоврядування та власною конституцією, після чого він міг подати заявку на вступ в Союз штатів. До 1821 р. в Союзі налічувалося вже 24 штату[18].

Однією з розбіжностей було питання про західні землі. Рабству було притаманне хижацьке використання землі[32]. Поширення його на нові території, тобто екстенсивний спосіб розвитку, було для плантаторів більш вигідним, ніж внесення в грунт добрив чи використання сільськогосподарських машин[49;c.325].

Ще у 1819-1820 рр. в країні розгорівся перший загальнонаціональний конфлікт з питання про рабство. "Територія" (нова область американської держави, що мала самоврядування, але не мала прав штату) Міссурі, де панувало рабовласництво, просила прийняти її в союз в якості штату[40;c.76]. Більшість конгресменів виступило проти входження Міссурі до складу США, вимагаючи заборони там рабства, бо прийняття цього штату в союз як рабовласницького, створило б в сенаті чисельну перевагу рабовласників. Тоді 13 лютого 1819 року Дж.Толмадж вніс у конгрес поставити умовою прохання Міссурі введення там конституції, що передбачала спочатку обмеження, а потім і заборону там рабства[42;c.112]. Населення країни розділилося надвоє, обговорюючи цю проблему. Вперше проблема рабовласництва постала як національна. Південці протестували, боротьба лихорадила всю країну. Зрештою, за ініціативою Генрі Клея, був досягнутий так званий "Міссурійський компроміс". Він складався з декількох положень[42;c.114]:

а) територія Міссурі приймалася в Союз в якості штату разом з територією Мен (виділеної з Массачусетсу);

б) "... обидва штату приймалися формально, без будь-яких обмежень, але малося на увазі, що Міссурі стане рабовласницьким (бо там вже було рабовласництво), а штат Мен - вільним (для дотримання політичного паритету)"[47;c.117] або ж "... Міссурі був прийнятий до складу США як рабовласницький штат разом з вільним штатом Мен".[47;c.119] Останнє формулювання менш точне, ніж перше, але воно відображає всю сутність рішення;

в) на території, що лежить на захід від річки Міссісіпі і північніше 36°30' пн. ш. рабство заборонялося;

г) вирішувалося надалі приймати до Союзу по два штати одночасно: один рабовласницький, один вільний (знову ж для дотримання політичного паритету).

З цих умов ми бачимо, що рабовласники залишилися у виграші. Штат Міссурі, мав набагато більшу територію, ніж Мен, та став рабовласницьким. Це було першим проявом панування і ненаситного апетиту рабовласників в масштабі всієї країни. Тут же необхідно розповісти і про "Компроміс 1850 р."[32;c.135].

Підвищення цін на бавовну, обумовлене відкриттям родовища золота в 1848 р. у Каліфорнії, поліпшило економічне становище жителів півдня і додало їм ще більшу політичну вагу (цим і пояснюється зміст компромісу)[22;c.168].

У 1850 р. в палаті представників було 112 демократів і 109 вігів. На наступних виборах демократи збільшили своє представництво до 140 членів; 80 — з вільних штатів, 60 — із рабовласницьких. Більшість ключових постів федерального апарату знаходилося в руках рабовласників[9;c.449]. Вони контролювали сенат, Верховний суд та президентску владу. Цей факт досить ясно усвідомлювали сучасники[33].

Підтримка системи рабовласництва американським урядом ґрунтувалася виключно на всепоглинаючому практицизмі. У 1790 р. на Півдні вироблялося 1 тис.тонн бавовни в рік. До 1860 р. — вже 1 млн тонн[8;c.81]. За той же період кількість рабів зросла з 500 тис. до 4 млн[5;c.171]. Рабовласницька система, виснажена повстаннями невільників і змовами, такими, як замова Габріела Проссера (1800), Денмарка Везі (1822), повстання під керівництвом Ната Тернера (1831), розробила в південних штатах методи контролю, що спираються на закони, суди, збройні сили та расові забобони політичних лідерів нації[2;c.79].

У 1830-х рр. на Півночі почався підйом аболіціоністського руху. Його більш радикальні члени не тільки агітували за скасування рабства, але й організували «Підземну залізницю» – таємну систему переправлення біглих рабів в Канаду. Деякі аболіціоністи, такі як Джон Браун, були готові вдатися до насильства і намагалися підняти повстання рабів на Півдні[1;c.17]. На рівні політичних дебатів дискутувалася не сама проблема існування рабства, відповідавшого юридичним нормам Півдня. Суперечки велися навколо питання, чи може рабство поширюватися на інші території[46;c.428].

Рабовласникам, правда, не вдалося перешкодити вступу у Спілку як вільного штату Каліфорнії, і вони були змушені піти на заборону работоргівлі в столичному окрузі Колумбія, але в цілому це не змінювало характеру компромісу 1850 р. Особливо чітко посилення позицій плантаторів Півдня проявилося в новому законі про рабів-втікачів[16]. Повернення біглих рабів господарям, де б втікачі не знаходилися, в загальній формі передбачалося конституцією США. Але фактично закон не дотримувався, північні штати не бажали виконувати його, і на початку 40-х років Верховний суд навіть визнав за ними таке право[46;c.462]. Закон же 1850 р. не лише встановлював значно суворіші покарання за приховування біглих або допомогу їм, але і доручав упіймання федеральним чиновникам. Він давав плантаторам широкі права в переслідування втікачів на території інших штатів. Поліція і федеральні суди повинні були допомагати у поверненні рабів[42;c.204].Винагорода спеціальним уповноваженням встановлювалося в залежності від результатів: 10 дол. - при рішенні суду на користь заявника прав на збіглого раба і 5 дол. - при рішенні проти нього. За порушення закону призначався штраф у 1 тис. дол. Цей закон з'явився поштовхом до активізації аболіціоністського руху, тобто руху за скасування рабства. Компроміс 1850 р. міг тільки на якийсь час примирити інтереси Півночі і Півдня. По всій Півночі проходили масові мітинги, на яких виступали оратори-аболіціоністи[41;c.126]. У багатьох містах створювалися «комітети пильності», що поставили на меті допомогу збіглим рабам. Конгрес був буквально засипаний петиціями проти ненависного закону. Характерні події, що відбувалися навесні 1854 р. в Бостоні, який став центром боротьби проти мисливців на біглих рабів. Антоні Бернса, біглого раба з Вірджінії, суд постановив повернути хазяїну. Тоді в місті почалося масовий виступ супротивників рабства[3;c.78]. В будівлі Фіннель-Хол, де збиралися ще патріоти часів війни за незалежність, був скликаний багатолюдний мітинг. Бернса спробували звільнити силою. Однак ця спроба не вдалася, і Бернса під охороною 1100 солдатів відвезли на Південь[4;c.55]. Коли 2 червня його вели до пристані, на площі, де в 1770 р. відбулася "Бостонська бійня", стояла труна з написом "Похорон свободи".

Відомий громадський діяч, стійкий противник рабства Т.Паркер заявляв: «Тривалий час американський уряд контролюється плантаторами. Верховний суд США є рабовласницьким судом. Те ж саме можна сказати і про конгрес... Більшість північних політиків... тільки наглядачі за власністю рабовласників... А чи притаманний дух свободи урядовцям? Майже всі вони є вірними прислужниками рабства»[17;c.219].

Такий плин політичних настроїв не був досить дивним адже ще в 1833-1834 рр. в процесі опозиції до Джексону утворилася нова партія — американських вігів[34]. Керівне становище в цій партії займали фабриканти Півночі; до неї примикали і пов'язані з північної промисловістю плантатори-рабовласники Півдня і частина фермерів. Вона виступала проти посилення федеральної влади (віги стали називати Джексона «королем Эндру»), вимагала більшої децентралізації[34].

Ця партія виникла в той самий час, коли утворювалися робочі партії, а посилилися аболіціоністи, які створили в національному масштабі суспільство для боротьби проти рабства. Нова партія розсудливо зберігала в таємниці свої програмні принципи[41;c.246]. Віги об'єднали прихильників компромісу між північною буржуазією і рабовласниками на ґрунті збереження рабства, і в той же час на платформі підтримки банків та заступницьких тарифів і «внутрішніх поліпшень», тобто спорудження доріг і каналів за рахунок федеральних, загальнодержавних коштів[45;c.135]. Постає питання, які елементи з південних рабовласників могли бути зацікавлені у розвитку американської промисловості? На це неважко відповісти: це ті плантатори, які були найтіснішим чином пов'язані з поставками бавовни не англійської, французької чи російської промисловості, а американської, головним чином текстильної промисловості Нової Англії[39;c.229].

Не менш важливим було те, що 1840 р. національний конвент партії вігів висунув кандидатуру генерала Гаррісона з Огайо в президенти і південного віга, рабовласника Джона Тайлера, у віце-президенти[37]. Гаррісон прославився як переможець індіанців, але про його політичну програму віги замовчували[41;c.257]. Одна з демократичних газет необережно заявила, що Гаррісон недолугий політик, що він цілком задовольнився б життям в дерев'яному будиночку і бочкою міцного сидру[5;c.109].

Також секрет, який ретельно охоронявся від масового виборця, полягав у тому, що Гаррісон був прихильником збереження рабства. Але це питання під час виборчої кампанії вдало обійшли, і «любитель рубленої хатини і міцного сидру» генерал Гаррісон отримав в шість разів більше голосів, ніж його противник, демократ Ван Бюрен. Але секрет Гаррісона так і залишився непізнаним його виборцями. Він помер через місяць після офіційного вступу на пост президента[41;c.234].

У цей час замінив померлого президента, на підставі конституції, віце-президент, південний віг Тайлер, який показав себе прибічником рабства і захоплення нових земель для рабовласників. Він був противником високих тарифів, банку США і витрачання федеральних коштів на спорудження доріг і каналів. Так як Тайлер спробував політично представляти тільки рабовласників, ігноруючи інтереси північного, буржуазного і до того ж керівного крила в партії вігів, то між ним і висунула його партією стався повний розрив. Система висування на виборах посередностей, представляла відомі зручності, коли все важче було висловитися з питання про рабство, не створивши собі недоброзичливців на Півночі чи на Півдні[42;c.193].

Однак блок рабовласників і буржуазії міг бути лише тимчасовим, і саме як тимчасовий він і існував в американській історії. До часу розколу партії вігів в 1852 р. вона мала 800 тисяч виборців на Півночі і 400 тисяч в південних штатах[37].

Союз, за словами деяких тогочасних політиків дійсно став «рабом рабовласників» Півдня, що спиралися на союз з демократами Півночі. Інтереси південців служили «дороговказною зіркою» у внутрішній і зовнішній політиці Сполучених Штатів [18;c.56]. До того ж завдяки тому, що почало загострюватись питання імігрантів у 40-50-х роках яких до “країни свободи ” за десятиріччя прибуло більш ніж три мільйони, а особливо великий їх наплив був до півночі країни[6;c.174]. Питання про чорне рабство виступало більш другорядним адже наплив білих робочих до міст та передмість котрі працювали майже за дарма створювали певні економічні проблеми[6;c.156]. Зважаюжчи й на те, що за такого надходження люду до країни певною мірою відновлювало питання про «кабальні» угоди, котрі укладались власниками кораблів з місцевими підприємцями щодо люду, котрі перевозили перші. Адже не всі могли оплатити своє перевезення до штатів тому були вимушені його відпрацьовувати, що загрожувало їм не чесною угодою, а частіше за все певним загнаням у «біле» рабство, лише тому, що воно не задовольняло цілком цінову пропозицію почало себе вичерпувати у тих масштабах, у яких існувало у колоніальний період, адже темношкірий товар коштував дорожче в двічі але й права на нього булу по життєвими[18;c.67] .

На рубежі 40-50-х років загострилася боротьба в конгресі США з питання про нові території, захоплені у війні з Мексикою.

За даними Ф.Фонера, демонстрації робітників-ірландців проти анексії Техасу пройшли в Нью-Йорку, Бостоні та Лоуеллі[18;c.121]У травні, коли війна проти Мексики вже почалася, нью-йоркці зібралися на антивоєнний мітинг. На ньому війну назвали змовою рабовласників, і було висунуто вимогу про виведення американських військ зі спірної території.

У тому ж році з'їзд Асоціації робітників Нової Англії засудив війну і оголосив, що не «підніме зброї, щоб зберегти становище південного рабовласника, котрий грабіжницьки віднімає у п'ятої частині наших співвітчизників результати їх праці»[17;c.223]. Це була війна еліт США та Мексики, де кожна із сторін шантажувала, використовувала та знищувала населення як своєї власної країни, так і громадян іншої держави. Мексиканський командувач Санта-Анна придушував заколот за заколотом; його війська, здобувши чергову перемогу, так само гвалтували і мародерствували[24;c.117].

Джон Келхун з Південної Кароліни, виступаючи в Конгресі США, сказав, що армія втратила вбитими і загиблими від хвороб п'яту частину особового складу. Массачусетський волонтерський полк вирушив воювати, маючи в своїх лавах 630 осіб[8;c.77]. Після повернення додому не дорахувались 300 добровольців, загиблих здебільшого від хвороб, а їх командир генерал Кашинг, який виступав на урочистій вечері з нагоди повернення, був освистаний своїми підлеглими. Кембриджська газета «Кронікл» писала: «Кожен день з вуст добровольців злітають найсерйозніші звинувачення в адресу всіх і кожного з цих військових чиновників»[15;c.219]. Як тільки ветерани поверталися з фронту, їх швидко знаходили спекулянти, бажали придбати земельні ордери, які роздавав уряд. Багато солдатів відчайдушно потребували грошей та продали свої 160 акрів менш ніж за 50 дол[16]. В червні 1847 р. нью-йоркська газета «Коммершл адвертайзер» зазначала: «Загальновідомий той факт, що на незаможних солдатів, проливавших свою кров під час [Американської] революції, сколотили величезні статки земельні спекулянти, як стерв'ятники, та скористалися їх тяжким становищем[15;c.236]. Схожа система пограбування застосована і до солдат минулої війни». Мексика капітулювала. Серед американців лунали заклики захопити всю країну, адже за договором Гуадалупе-Ідальго, підписаним в лютому 1848 р., США покладалася половина її території, межа Техасу була встановлена по Ріо-Гранде, до Сполучених Штатів відійшли Нова Мексика і Каліфорнія. США виплатили Мексиці 15 млн дол., що призвело газету «Віг интеллідженсер» до висновку про те, що «славаБогу,ми не загарбники!»[18;c.137].

Практично одночасно з процесом розвитку ситуації, що призвела до мексикано-американської війні, розвивалися події і на північно-західному узбережжі континенту. Цей довго залишався малоосвоєним регіоном, який вже давно привертав увагу ділових кіл кількох країн, включаючи самі Сполучені Штати, а також Англію, Іспанію і Росію[11;c.149]. У 1818 р. США і Великобританія домовилися про спільний контроль торгівлі, а на наступний рік Сполучені Штати змусили Іспанію відмовитися від претензій на Орегон. Ще до появи «доктрини Монро» держсекретар США Дж.К.Адамс попередив, що його країна не потерпить спроб Росії зайняти цю територію[11;c.156]. В американської адміністрації опинилися в той період більш насущні турботи, і на землі Орегона влаштувалося індіанське плем'я[1;c.300].

Наплив переселенців підштовхнув США та Англію до переговорів про статус Орегона, який став одним з основних тем президентської виборчої кампанії 1844 р. Демократичною партією було сформульовано вимогу «повернути» Орегон Сполученим Штатам і анексувати всі північно-західні узбережжя Тихого океану аж до кордонів з російською Аляскою[6;c.198]. Коли англійці знову відмовилися розглянути компромісне рішення, Полк рішуче зажадав від конгресу скасувати давню угоду про спільну окупацію спірної території. Багатьом здавалося, що війна неминуча[1;c.319].

У 1846 р. адміністрація Полка, спочатку не збиралася починати війну з цього приводу, погодилася із запропонованим Англією компромісом. В результаті англо-американська межа була пересунута на північ до 49-ї паралелі, що проходить від Скелястих гір до Тихого океану[9;c.302]. Англійці погодилися на таке невигідне для себе рішення, побоюючись посилення американських претензій на ще більшу територію, і натомість отримали вільний прохід р. Колумбія, тобто на південь від 49-ї паралелі[16].

За період президентства Полку країна набула в загальній складності понад 1 млн кв. миль додаткової території, давши підставу захисникам американських імперських устремлінь проголосити в 1845 р. теорію «визначеної долі» (Manifest Destiny)[24;c.141]. Вона виправдовувала право Сполучених Штатів домінувати над будь-якою частиною Нового Світла від Атлантичного до Тихого океану, що входить в сферу їх інтересів[23;c.46]. В області внутрішньої політики Полку вдалося реалізувати всі основні цілі Демократичної партії: відновлення незалежної від держави фінансової системи, суворий контроль за федеральними асигнуваннями на вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів і суттєве скорочення тарифів на імпорт[16].

Протягом всієї своєї кар'єри Полк виявляв відданість старомодним джефферсоновским принципам, але він не належав до числа державних діячів, що володіли уявою, і ні в кого не викликав сильної прихильності[38]. В якості партійного лідера йому не вдалося ліквідувати фракційний розкол, що призвів до тріумфальної перемоги вігів в 1848 р. і політичної кризи 1849-1850 рр[39;c.111].

Фінансово-економічний стан країни залишалося стабільним. Разом з тим відбулося помітне загострення проблеми рабства, ставлення до якого з боку президента не могло не визначатися тим фактом, що він сам був рабовласником[41;c.99]. Він так і не зміг усвідомити складних наслідків територіального розширення країни, самим безпосереднім чином пов'язаний із самою суттю інституту рабовласництва. Але в кінцевому рахунку визначальним у його політичній долі стало те, що Дж. Полку не вдалося завоювати підтримки у своїй власній партії.

Демократи висунули своїми кандидатами на виборах 1848 р. сенатора Л. Каса, героя війни 1812-1814 рр., і генерала Вільяма О.Батлера, учасника війни з Мексикою[41;c.231]. Віги, в свою чергу, зупинили свій вибір на героя всіх американських воєн останніх десятиліть, 64-річного генерала Закарі Тейлорі, партійна приналежність якого нікого не цікавила — важливо було лише те, що він користувався популярністю у пересічних виборців. Кандидатом вігів у віце-президенти був визначений командувач корпусом Національної гвардії у війні з Мексикою М.Філлмор. «Воєнізованого» поєднання кандидатів обох провідних партій країни в історії США ніколи не було[44].

Коли віги висунули Тейлора в 1848 році кандидатом на пост президента, то зробили ставку на зовсім недосвідчену в політиці особистість.

У демократичної партії на півночі з'явився політичний конкурент з власних рядів: так звана партія вільної землі, що виникла в результаті розколу північного крила демократів, виставила кандидатом на пост президента Мартіна Ван Бурена, а його заступником сина Джона Квінсі Адамса - Чарльза Френсіса Адамса[44]. Ця партія зосередила всіх тих, хто відкидав подальше поширення рабства на нові штати, які виникли на відступлених Мексикою територіях[41;c.249].

Та обставина, що Тейлор був вихідцем з Півдня, жив в Луїзіані, мав плантацію бавовни на Міссісіпі і володів майже 100 рабами, не вплинуло на стратегію передвиборної боротьби, так як із-за його військової слави ці факти здавалися другорядними. Тейлор дійсно пройшов на виборах, які вперше проходили в один і той же день по всьому союзу[46]. Участь у виборах 72,7% виборців свідчить про те, наскільки демократизація у Сполучених Штатах просунулася вперед і яке значення населення надавало виборів, підтримка яких все більше зростала. Віце-президентом став ліберальний віг з Нью-Йорка Міллард Філлмор.

Мало хто з президентів в американській історія вступав на посаду, не відаючи в такій мірі, що від них політично очікують. Передбачалося, що Тейлор як аполітичний президент надасть всі законодавчі ініціативи Конгресу і буде дбати тільки про виконання законів. Джон М.Клейтон, який незграбною дипломатичною поведінкою трохи не викликав розриву відносин з Францією[41;c.257]. Як зовнішньополітичний успіх Тейлор зміг записати в свій актив так званий договір "Клейтона-Булвера", підписаний з Англією у квітні 1850 року, в якому обидві держави зобов'язалися в майбутньому не піддавати анексії і колонізації ніякі средньоамериканскі землі[39;c.152].

У рік президентських виборів в каліфорнійській долині Сакраменто було знайдено золото. Наступні роки увійшли в історію як легендарна "золота лихоманка", в ході якої в Каліфорнії кинулися десятки тисяч. Знову виник кардинальне національне питання про поширення "особливого інституту", як виразно називали рабство на Півдні, коли Каліфорнія в жовтні 1849 року внесла пропозицію прийняти її в союз як вільний від рабства штат[46]. Вже незабаром після введення в посаду, в березні, Тейлор порекомендував переселенцям цей крок; тепер він квапив Конгрес погодитися, так як установчих зборах для Каліфорнії ухвалив рішення про заборону рабства. Нью-Мексико, як оголосив Тейлор, напевно скоро піде за Каліфорнією[48].

Південні депутати були шоковані і розглядали пропозицію Тейлора як очевидну спробу послабити Південь і разом з ним рабовласницьку систему. Деякі з них готові були прийняти як штат Каліфорнію, вільний від рабства, якщо федеральний уряд одночасно буде гарантувати майбутнє рабовласницької системи в цілому[41;c.269].

Реакцію конгресменів з півдня слід розглядати в іншому важливому контексті: в 1789 році на півдні США проживало ще 40% білого населення, в 1850 році вже лише 31%. Цей демографічний зсув впливав на кількість південних депутатів Конгресу[49;c.299]. Якщо Південь в 1789 році мав 46% місць у палаті представників, то в 1850 році тільки 38%. Правда, в сенаті ще існувала рівновага між Північчю і Півднем, яка загрожувала порушитися при прийнятті Каліфорнії в якості 31-го штату. Цим зміщенням влади в Конгресі пояснюється зростаюча заклопотаність південних депутатів, які тепер схилялися до того, щоб ще рішучіше і агресивніше захищати свої інтереси[48].

Більше восьми місяців в Конгресі йшли запеклі суперечки за каліфорнійськім клопотанням і пов'язаних з ним політичних ускладненням. Саму екстремальну позицію займав при цьому сенатор Джон Калхаун з Південної Кароліни, який у березні 1850 року застерігав, що відділення південних штатів можна уникнути, тільки якщо Конгрес буде гарантувати дозвіл рабства на всіх територіях, що завжди буде існувати баланс між вільними і рабовласницькими штатами[49;c.312].

Як у випадку з Міссурі в 1820 році, сенатор Генрі Клей ще раз вказав вихід з цього загрожуючого глухого кута. Він запропонував утримувати Каліфорнію вільною від рабства, а територіям Нью-Мексико і Юта надати самим визначати свій відповідний статус[49;c.334]. Техас повинен поступитися області Нью-Мексико, але в якості відшкодування отримати десять мільйонів доларів з федеральних коштів, в окрузі Колумбія - у федеральній столиці - повинна бути заборонена торгівля рабами, але не саме рабство, і нарешті, слід застосувати ефективні засоби для затримання і повернення втікачів рабів, щоб захистити права володіння в південних штатах[46]. Північне крило вігів, а з ними і Тейлор, відхилили поступки рабовласницьким інтересам які занадто далеко йдуть. У той час як у Конгресі продовжували боротися за розв'язання проблеми, Тейлор несподівано помер 9 липня 1850 року в Білому домі. Нарешті в вересні 1850 р. був прийнятий ряд законів, в основу яких лягли пропозиції Клея[11;c.189]. Вони склали так званий компроміс 1850 р. Цей компроміс показав всьому народу Сполучених Штатів Америки агресивність і ненаситність рабовласників і сколихнула народні маси на масові виступи на користь рабів[3;c.79]. Питання про рабство в Нью-Мексико надавалося вирішувати населеню цієї території. Оскільки вона входила в сферу рабовласництва згідно Міссурійскому компромісу, само собою розумілося заснування нового рабовласницького штату. Ще однією великою поступкою плантаторам Півдня був закон про території Юта, яка знаходилася вище 36° 30' пн.ш. Питання про рабство тут також повинно було вирішуватися населенням. Таким чином наносився прямий удар по компромісу 1820 р[41;c.83].

У середині 1850-х в Канзасі, спалахнула, по суті, місцева громадянська війна між прихильниками і супротивниками рабства. Ця боротьба привела до виникнення нової Республіканської партії, яка заявила, що федеральному уряду слід вжити влада і заборонити рабство на всіх територіях.[9;c.398] Канзас-Небраска. Компроміс, прийнятий в 1850 році, міг тільки на час примирити інтереси вільних і рабовласницьких штатів. Наступним кроком рабовласників стала боротьба за повне скасування Миссурийского компромісу і за поширення рабства на нові території (за межі 36° 30' пн. ш.)[16].

Питання про рабство повинно було вирішувати саме населення. Це був так званий принцип «народного суверенітету», який Дуглас і його прихильники намагалися представити як найбільш демократичне вирішення проблеми рабства. Насправді білль означав скасування всяких меж поширення рабства і нищив міссурійську угоду. При наявності політичної влади в країні в руках рабовласників неважко було зрозуміти, як буде вирішено питання про рабство на нових землях[9;c.411].

Південні і рабовласницькі газети не приховували урочистості з приводу запланованої відміни Миссурийского компромісу. Найбільш агресивні круги плантаторів вимагали ще більших поступок на користь Півдня. Сенатор Діксон з штату Кентуккі вніс поправку до біллю, яка свідчила, що «громадяни Сполучених Штатів повинні бути вільними у праві брати з собою і тримати своїх рабів у будь-яких територіях, як якщо б Міссурійский компроміс не існував зовсім» [24;c.169] .

У 1853 році відбулася зустріч представників Міссурі, Айови і Небраски в селищі Сент-Джозеф, на якій вони зажадали видворення індіанських племен в резервації і установи територіального уряду в Небрасці, щоб «забезпечити будівництво залізниці до Тихого океану і заступництво тисячам емігрантів щорічно, відправляються на Захід». Питання про рабство, заявляли вони «буде залагоджено громадянами території, коли вони сформують свій уряд»[25;c.499]. При відкритті сесії Конгресу сенатор Додж з Айови зазначив, що він хотів би внести законопроект, що передбачає створення територіального уряду в Небрасці. Це дало новий поштовх до дискусії питання про рабство в Конгресі[24;c.199].

4 січня 1854 року сенатор Стівен Арнольд Дуглас (демократ зі штату Іллінойс) вніс на розгляд комітету у справах територій білль. Він передбачав, що коли в Союз буде прийматися штат Небраска, або будь- яку його частину, в конституції нового штату питання про рабство вже буде вирішено. Проблема, на думку Дугласа, була в тому, щоб перенести обговорення питання про рабство зі стін Конгресу в законодавчі збори території, тобто надати його рішення самим поселенцям[25;c.495]. Це був так званий принцип «суверенітету скватерів», який Дуглас і його прихильники намагалися представити як найбільш демократичне вирішення проблеми рабства. Насправді білль означав скасування всяких меж поширення рабства і фактично знищував Міссурійський компроміс 1820 року. При наявності політичної влади в країні в руках рабовласників неважко було зрозуміти, як буде вирішено питання про рабство на нових землях[48].

Законопроект Дугласа містив 20 розділів. Але три дні тому був підготовлений новий варіант з 21 розділу, в якому формулювалася принцип прихильності компромісу 1850 року. Законопроект знову підтвердив доктрину невтручання центрального уряду питання про рабство. Мріючи про президентське крісло, С.Дуглас був зацікавлений в підтримці рабовласників Півдня, і новий компроміс повинен був, на його думку, сприятиме зростанню його популярності серед південців. Однак навіть такий законопроект не міг влаштувати найбільш екстремістських плантаторів. Так, сенатор Діксон з Кентуккі вніс поправку до біллю, яка проголошувала, що «громадяни Сполучених штатів повинні бути вільними у своєму праві брати з собою і тримати своїх рабів у будь-яких територіях, як якщо б Міссурійський компроміс не існував зовсім»[25;c.499]. На інший день сенатор Самнер з Массачусетсу запропонував поправку, що підтверджує Міссурійський компромісс.

Збиралися гроші на господарське обзаведення переселенців і на зброю для них. Останнє було необхідно, так як банди тероризували жителів півдня фермерів. Кореспондент газети "New York Daily Tribune" Джеймс Редпас писав, що переселенці, вирушаючи на ріллю, завжди брали з собою гвинтівки і об'єднувалися в групи по 5-10 чоловік, щоб відобразити постійні напади банд з Міссурі, Алабами і Джорджії. Охорону несли вдень і вночі. Коли дві людини зустрічалися, тримаючи в руках револьвери, то замість привітання задавалося питання: "За вільний штат або рабовласницький?". Нерідко слідом за відповіддю лунав постріл.[19] Протягом двох років в Канзасі лютувала свого роду невелика громадянська війна. В ній відзначився командир партизанського загону аболиционист Джон Браун.

С.Дуглас звернувся до військового міністра Джефферсона Девіса, попросивши його допомогти в проведенні білля. В той же день по його протекції він був прийнятий в Білому домі, незважаючи на те, що це була неділя. Президент Ф.Пірс обіцяв свою підтримку.

В понеділок 23 січня 1854 р. Дуглас знову виступив за свій законопроект і запропонував розділити територію на дві частини: Канзас і Небраска, при цьому, він заявив, що «обмеження рабства, введене Миссурийским компромісом, ...більше недійсне». У проурядовій «Washington Union» з'явилася стаття, у якій партію демократів закликали підтримати законопроект Канзас-Небраска. В ній підкреслювалося, що підтримка білля буде перевіркою на вірність партії[17;c.254].

В газетах «New York Times» і «National Era» було надруковано «Звернення незалежних демократів-конгресменів до народу Сполучених Штатів». У ньому йшлося про перспективи території Небраска, про її вигідне географічне положення, про її родючість ґрунтів, про необхідність відкрити ці землі для вільних поселенців[19].

С. Чейз запропонував доповнення до биллю, в якому було записано, що «жителі території, через своїх представників, якщо вони вважають це доцільним, можуть заборонити існування рабства». Ця поправка не пройшла. Проти неї різко виступив Беджер з Південної Кароліни, який зажадав, щоб Міссурійський компроміс не приймався до уваги.

Різко негативною була реакція вігської преси по відношенню до спроби скасувати Міссурійський компроміс. Спектр оцінок, правда, був досить широким, від стриманих до різких і неприємних. Досить спокійно, але з явним осудом закону висловилася «New York, Evening Journal»: «Нахабні твердження, які впливають на громадську думку, не тільки несправедливі самі по собі, але це – образа примирливого і стриманого настрої людей. Північ вже підставив обидві щоки позивачу. Цей додатковий удар, безсумнівно, викликаний нашим сильно розвиненим духом непротивлення, але він може призвести пропагандистів рабства, до того, що вони порозумнішають і зрозуміють, також вони припускають що надто вже далеко йде північний послух»[19].

На більш непримиренних позиціях виявилася провідна газета Півночі «New York, Tribune». Вона з самого початку засудила положення біллю Канзас-Небраска, заявивши, що він «представляє обурливе напад на права північчан, і заново розкриває найбільш болючі джерела розбіжності. Така міра, запропонована в Конгресі, подібна до удару блискавки з безхмарного неба – вона не може не схвилювати і не викликати здивування у всіх чесних і поважних людей по всій країні».

Конгресменів, які підтримали С. Дугласа, вона назвала «зрадниками і лицемірами». «Південці завжди мали досить низький думку щодо північних лицемірів і зрадників. Але якщо законопроект Дугласа пройде, вони будуть мати серйозну підставу думати, що глибина, північного низькопоклонства і підлабузництва просто незбагненні. Рік тому було б важко знайти людину, який повірив у можливість скасування Миссурийского компромісу. Тепер сенатор Атчісон в першому читанні білля по Небрасці в Сенаті висловив бажання, щоб Конгрес дозволив йому і його прихильникам переселитися в Небраску з їх рабами»23. «Якщо закон пройде, – писала «New York, Evening Journal», – не тільки уряд і влада, але і вся майбутня політика і доля країни в руках рабовласників, перетворяться в їх інструменти»24. «Безчесна змова зрадника Дугласа», – такою була оцінка одного з лідерів аболіціонізма Фредеріка Дугласа25.

Незважаючи на суперечки і дискусії, що розгорнулися в суспільстві, 4 березня 1854 року законопроект був прийнятий в Сенаті при голосуванні 37 – «за» і 14 – «проти». 5 сенаторів не голосували і 4 були відсутні. У нижній палаті боротьба виявилася більш гострою. Прийняття білля відбувалося далеко в непарламентській обстановці[36]і. Два тижні палата вдень і вночі продовжувала безперевні засідання, на яких відбувалися потворні сцени, за свідченням очевидців, перевершували своєю брутальністю ті, які в цей час мали місце на публічних мітингах. 8-10 травня велися найбільш гострі дебати27. Керівник комітету у справах територій Олександр Стівенс заявляв, що йому довелося «брати в свої руки вузди, батіг і шпори». Після тривалих дискусій 22 травня законопроект Дугласа був прийнятий палатою 113 голосами проти 110. На інший день «New York Tribune» вивісила на фронтоні будівлі своєї редакції приспущений національний прапор. На сторінках газети з'явився «лист ганьби» – 33 список членів Конгресу від північних штатів, які голосували за білль, у тому числі шість з Нью-Йорка і 11 з Пенсільванії. Тут же були надруковані повідомлення про чутки, що деякі північні представники були підкуплені. Газета висунула вимогу про винесення питання про біллі на референдум і та заявляла, що країна знаходиться на межі соціальної революції[28].

23 травня білль був підписаний президентом Франкліном Пірсом і став законом29. З нагоди його прийняття 25 травня з пагорба, на якому розташована будівля Конгресу, був проведений салют зі 100 гармат. На противагу цьому в багатьох містах Півночі, особливо в Новій Англії, годинами лунав похоронний дзвін дзвонів за втраченою свободою. З 10 північних штатів, де проходили сесії легіслатур п'ять засудили білль31, чотири зберегли мовчання, і тільки один схвалив. Громадська думка сіверян виявилося практично одностайним у засудженні цього закону. Один південний редактор заявив, що він ніколи не бачив такої одностайності почуттів на Півночі по будь-якому питанню, котре зачіпало права Півдня. «National Intelligencer» стверджувала, що на Півночі до середини березня було проведено близько 300 митингов[34].

Преса Півночі вельми енергійно критикувала законопроект про Небраску. Відомий редактор У.К.Брайант писав, що в більш ніж ста газетах, які він переглянув, обурене несхвалення було майже одностайним38. Інший журналіст стверджував, що 37 газет в штаті Нью-Йорк підтримали білль, а 38 встали в опозицію. В Огайо 41 газета була проти білля, і тільки 13 – за нього; в Іллінойсі тільки одна газета виступила в його підтримку; у Вісконсині 11 були проти, і тільки 4 демократичних видання «за»39. Демократична «New York Herald», зрозуміло, виступила на підтримку білля Канзас-Небраска[42;c.271].

«Північ пробудилася для більш певного опору розширення області рабства, – писала коннектикутська «Hartford Daily Courant» – ...ніякий новий компроміс не може бути досягнутий між двома антагоністичними партіями, оскільки Північ ніколи не зможе повірити людям, які підтримали порушення Міссурійского компромісу».

Політичні наслідки прийняття білля «Канзас — Небраска» зіграли ключову роль у розвитку подальших подій американської історії. Всі зусилля Пірса, спрямовані на збереження єдності в країні і примирення «південних агітаторів і північних фанатиків», закінчилися невдачею. В результаті проміжних виборів 1854 р. демократи втратили контроль над Палатою представників. У самій Демократичної партії ширився розкол з питання про рабство, тоді як Пірс все більше покладався на своїх радників з півдня країни. Усунення з поста одного губернатора за іншим підірвало престиж президента як на Півночі, так і на Півдні. Значна частина південних вігів вступила в Демократичну партію, тоді як північні віги склали жорстку опозицію до президента[49;c.334]. Нерішучість Пірса прискорила смерть Партії вігів і створила умови для формування північними вигами Республіканської партії, одним з основних вимог якої стала повна ліквідація рабства по всій країні.

У спробі впоратися з внутрішніми проблемами Пірс намагався відвернути увагу від питання про рабство енергійною зовнішньою політикою, в якості основних цілей якої були витіснення Великобританії з Центральної Америки, придбання Куби в Іспанії та Аляски в Росії, а також захоплення Гавайських островів[46]. За договором 1853 р., що отримав назву «Купівля Гадсдена» (Gadsden Purchase) за ім'ям американського посла в Мексиці, США відкинули у Мексики ще близько 140 тис. кв. км території в долині р. Хіла. Дж. Гадсден, видатний залізничний чиновник, вів переговори про укладення цього договору з тим, щоб підготувати ґрунт для будівництва залізниці, що веде до Тихоокеанського узбережжя, по південному, найбільш вигідним маршрутом в обхід високих гірських масивів. Мексика погодилася продати обраний для цієї мети район за 15 млн дол. (пізніше ця сума була знижена до 10 млн). План прокладання залізничного шляху, що зв'язує Захід з Півднем по південному маршруту, був, однак, практично зведений до нуля прийняттям білля «Канзас — Небраска»[48].

Спроба адміністрації Пірса придбати Кубу закінчилася безрезультатно — Остендскій маніфест (Ostend Manifesto), секретний план, який передбачав насильницьке захоплення Куби у разі відмови Іспанії продати її, став надбанням громадськості. Він викликав настільки енергійний протест політичних сил, які побоювалися подальшого розширення ареалу рабства, що Державному департаменту США довелося офіційно дезавуювати його.

В той же час Партія «незнайок», не добилася в легислатурах штатів скільки-небудь помітних успіхів у реалізації основних пунктів своєї програми, зійшла з політичної арени, поступившись республіканцям статус другої за чисельністю загальнонаціональної партії[37]. До цього часу робітники і фермери північних штатів, які складали кістяк партії, переконалися в більшій небезпеці їх інтересам з боку рабовласницького Півдня, ніж з боку іммігрантів-католиків і католицької церкви. Відбувся у червні 1856 р. у Філадельфії перший національний з'їзд Республіканської партії, яка висунула своїм кандидатом на чергових президентських виборах військового картографа і мандрівника Дж. Фрімонта. Одночасно з'їзд прийняв політичну платформу, в якій конгресу і місцевим легислатурам відмовлялося в праві на юридичне визнання рабства на всій території США або її складових частинах. Демократична партія відмовила Франкліну Пірсу в повторному висуненні на президентський пост і затвердила своїм кандидатом вихідця з Пенсільванії дипломата Джеймса Б'юкенена[30].

Вибори 1856 р. проходили у вкрай напруженій атмосфері. Вперше в історії країни вибір майбутнього глави держави відбувався, по суті, по «лінії Мейсона — Діксона», тобто по умовній межі, що розділяла Сполучені Штати на прихильників і супротивників рабства. Республіканці погрожували демократам неминучим повстанням рабів і навіть закликали до виходу з союзу з рабовласниками. Демократи звинувачували Республіканську партію в радикалізмі та прагненні до розколу країни. Республіканського кандидата Фрімонта називали не інакше, як «чорношкірим аболіціоністом, пиякою і католиком». Б'юкенен був ініціатором Остендского маніфесту, який закликав до анексії Сполученими Штатами Куби. Він виступив з твердженням, що при всьому негативному характері рабства федеральний уряд не мав законного права втручатися в систему рабовласництва там, де воно в той час існувало. Його відмова зайняти чітку позицію з даного питання зробив його логічно компромісним кандидатом[35;c.198].

В результаті виборів Б'юкенен здобув перемогу. За підтримки Півдня і п'яти північних штатів він був обраний президентом (174 голоси вибірників). Фрімонт не отримав жодного голосу виборців зі штатів, розташованих на південь від «лінії Мейсона — Діксона», але його підтримали виборці 11 вільних штатів.

Дж.Б'юкенена називали в політичних колах країни то півниччанином, прихильником «південних принципів», то з південцем, що дотримується «північних принципів». Але, по суті, він був явним примиренцем[49;c.367]. Ця особливість політичного мислення Б'юкенена знайшла відображення і у його інавгураційній промові — її основною темою стала необхідність збереження єдності Союзу на основі дотримання принципів, закладених у Конституції США. Проігнорувавши напруженість ситуації, Б'юкенен заявив, що питання про ставлення до рабства того або іншого штату, «практичне значення якого не настільки важливо», входить у компетенцію Верховного суду США, де він зараз знаходиться на розгляді і, як очікують, буде швидко і остаточно врегульовано». За урочистою інавгурацією нового президента пішли традиційні столичні бали. Невдовзі Верховний суд США прийняв рішення у справі колишнього раба Дреда Скотта. У ньому говорилося, що рабство може існувати в будь-якому штаті, оскільки конгрес не має конституційними правами позбавляти американських громадян прав на власність незалежно від того, в якому штаті виявляється господар і його раб. Зустрінутий з радістю на Півдні рішення верховної судової влади викликало сильне обурення на Півночі. Відразу ж після оголошення цього рішення полеміка розгорнулася з новою силою[32]. Б'юкенен оголосив про намір дотримуватися популярного принципу суверенітету щодо ситуації в Канзасі, де прорабовласницькі і антирабовласницькі сили зіткнулися в жорсткій боротьбі за контроль над штатом. Він, проте, не досяг успіху в спробі використовувати свій вплив для забезпечення прийому Канзасу в Союз відповідно до прорабовласницької Лекомптонскої конституції (Lecompton Constitution).

Мітинги, демонстрації протесту, численні петиції в конгрес стали на Півночі звичайним явищем. Нерідко їх учасники підвішували ли на шибениці зображення С. Дугласа. На Півночі Дугласа ненавиділи так сильно, що порівнювали його поведінку зі зрадою Бенедикта Арнольда. Одного разу вранці в Бостоні в кінці лютого всі побачили зображення Дугласа, повішене на флагштоці над будівлею суду. На його грудях напис: «Стівен Арнольд Дуглас, автор ганебного законопроекту про Небрасці; Бенедикт Арнольд 1854 року»[28;c.213]. У багатьох містах і селищах Півночі палили опудала С.Дугласа та Ф.Пірса Жінки з невеликого містечка в Огайо послали Дугласу 30 серібняків45. Дуглас говорив, що міг би подорожувати по країні вночі, як удень, настільки ясно було від багать, на яких випалювалися його зображення. Країна, за визначенням сучасників, опинилася на межі громадянської війни[36].

Б'юкенен вірив у право кожного штату самому вирішувати питання, чи слід йому залишатися рабовласницьким або бути вільним. Протягом усього свого президентського терміну він намагався відвернути суспільну увагу від актуальної проблеми рабства і його коріння. Він наполягав на придбанні Куби, виступав за будівництво залізниць і освоєння заходу і Південного Заходу, привітав відкриття золотих родовищ в районі Пайкс-Пік. Б'юкенен схвалив «Поні-експрес» і розвиток ліній телеграфного зв'язку, але практично проігнорував відкриття нафтових запасів у північно-західній Пенсільванії[24;c.237].

Кульмінацією антирабовласницького руху стало повстання 1859 р. під керівництвом Джона Брауна. За фінансової та моральної підтримки аболіціоністів Півночі давній переконаний противник рабства Браун зібрав невеличку групу однодумців і зробив спробу захопити великий армійський арсенал р. Харперс-Феррі з метою озброїти майбутню аболіціоністську армію для боротьби за звільнення негрів. На придушення повстання були кинуті значні військові сили, яким вдалося через два дні схопити Брауна і кількох ще залишалися в живих бунтівників. Через два місяці Браун, а дещо пізніше і шість його однодумців були повішені. А.Лінкольн, який спочатку осуджував Брауна і обрану ним тактику боротьби і називав його виступ актом насильства, кровопролиття і зради», заявив, що дії Брауна заслуговували покарання смертю.Незважаючи на успішне придушення повстання владою Канзасу, збройний виступ Брауна серйозно налякало рабовласницький Південь і ще більшою мірою загострило його протистояння з Північчю. У вільних північних штатах кару Джона Брауна була відзначено похоронним дзвоном церковних дзвонів, а один з найбільш відомих його сучасників, письменник і філософ Р.Д.Торо, відгукнувся на цю подію словами: «Сьогодні вранці був повішений капітан Браун[18;c.149-154]. Він більше не старий Браун, він ангел світла». З цього дня американський аболіціоністский рух, Громадянська війна в США і ім'я Джона Брауна стали нерозривно пов'язаними поняттями. Як зазначала в ті дні одна вірджинська газета, в американському суспільстві були тисячі людей, «які місяць тому насміхалися над ідеєю розпаду Союзу як мрією божевільного, але які зараз переконані, що його дні злічені».

Однак при всій безсумнівній важливості виступу Дж. Брауна для боротьби чорношкірого населення Америки за свої права не можна не відзначити, що на допомогу обложеним в арсеналі Харперс-Феррі двом десяткам білих і вільних негрів не прийшов жоден чорношкірий невільник. За винятком відчайдушного і спочатку приреченого на неуспіх вчинку Джона Брауна, єдність дій білих бідняків і чорношкірих невільників було швидше винятком, ніж правилом, хоча у негрів і бідних білих жителів півдня були одні й ті ж турботи. Білі бідняки жителі півдня були виховані в дусі переваги білої раси і у своєму тяжкому економічному та соціальному становищі дорожили цією єдиною ознакою їх відмінності від негрів. Лише в дуже рідкісних випадках, до яких слід віднести повстання Дж. Брауна, американський білий бідняк, в якій би нужді він не жив, був готовий поставити себе на одну дошку з чорношкірим бідняком, а тим більше рабом[47;c.402-426].

Президентство Б'юкенена було присвячено, по суті, пошуку рішення досягла кульмінаційної точки протистояння північних і південних штатів у питанні про рабство, не залишаючи його адміністрації часу і можливостей приділяти достатню увагу інших питань внутрішньої і зовнішньої політики. Зовнішня політика президента Б'юкенена була явно націлена на експансію за межами Сполучених Штатів не тільки в силу національних економічних інтересів, але і з метою придбання нових територій для поширення на них рабства в інтересах рабовласників Півдня, виразником яких виявився Білий дім. Хоча конкретних практичних кроків у цьому напрямку Вашингтоном зроблено не було, процес ввезення рабів в країну помітно активізувався. У 1859 р. В США було завезено вдвічі більше рабів, ніж за який-небудь інший рік[4;c.68].

1.2 Початок президентства Лінкольна та Сецесія Півдня

У 1858 р. Нью-йоркський сенатор-аболіціоніст Вільям Сьюард, аналізуючи коріння конфлікту між Північчю і Півднем, прийшов до висновку про помилковість думки, що цей конфлікт був випадковим, непотрібним і результатом діяльності заангажованих чи фанатичних агітаторів, а тому ефемерним». Майбутній держсекретар США висловив переконання, що коріння конфлікту лежали набагато глибше і що він носив непримиренний характер, будучи конфліктом між протилежними і міцно сформованими силами. Обидві сторони все більше зміцнювалися в своєму переконанні, що війна між ними буде війна не на життя, а на смерть. Газета «Нью-Йорк трибюн» зазначала: «Ми не є єдиним народом. Ми представляємо собою два народу — народ, що стояв за Свободу, і народ, що стоїть за Рабство. Конфлікт між цими двома народами неминучий»[9;c.449].

Протистояння цих «народів» з особливою силою проявилося в ході президентської виборчої кампанії 1860 р. Виразником інтересів політичних, економічних і соціальних сил, що виступають проти рабства, став Авраам Лінкольн, обраний у 1846 р. в Палату представників Конгресу США від Партії вігів. Єдиний термін перебування Лінкольна в конгресі приніс йому і його виборцям одні розчарування. Він виступав проти Мексиканської війни, хоча і проголосував за поставку озброєння і боєприпасів військам на полі битви. Така була офіційна позиція вігів, але вона не зробила його улюбленцем виборців його округу, оскільки більшість з них були гарячими прихильниками війни. Лінкольн оголосив, що ініціює законопроект, що передбачає ліквідацію рабства в Окрузі Колумбія, але так ніколи і не виконав своєї обіцянки. Він також вніс на розгляд ряд «оперативних резолюцій», які закликають демократичного президента США Дж.Полку представити докази висунутого обвинувачення, що, вторгшись на територію США, Мексика спровокувала війну. Після тимчасового відходу з політики, викликаного втратою підтримки виборців у результаті зайнятої ним критичної позиції щодо війни з Мексикою, в 1858 р. Лінкольн був висунутий Республіканською партією Іллінойсу кандидатом у сенатори. Хоча йому не вдалося пройти в сенат, його прізвище стала широко відома в країні, оскільки в його передвиборній кампанії ставилися питання загальнонаціонального звучання. До чергових виборів Авраам Лінкольн став одним з найбільш перспективних кандидатів на пост президента США[20;c.173].

Республіканська партія зуміла подолати розкол з питання про найбільш перспективного кандидата в президенти: впливовий і енергійний лідер партії Вільям Сьюард був занадто радикальний, щоб завоювати широку підтримку у виборців в країні, що знаходилася на межі громадянської війни. Республіканський з'їзд висунув своїм кандидатом у президенти А. Лінкольна і затвердив політичну платформу, що містить обіцянку прийняти протекціоністський тариф, здатний захистити національну промисловість, і закон, що гарантує надання безкоштовних ділянок земель (гомстедов) на сході континенту всім бажаючим взяти участь в його освоєнні [21].

Демократична партія, до якої належав Б'юкенен, так і не змогла об'єднатися перед президентськими виборами 1860 р. і чинити гідний опір республіканців. Вона розкололася на фракції, які висунули двох кандидатів.

Північні демократи підтримали сенатора С.Дугласа, а південні — Дж.Брекенриджа, віце-президента в адміністрації Б'юкенена. Четверта політична сила, яка назвала себе Партією конституційного союзу і представляла вігів-консерваторів з прикордонних штатів, висунула своїм кандидатом Джона Белла з Теннессі. Перед Республіканською партією постало завдання завоювати підтримку більшості вільних штатів з тим, щоб забезпечити собі перемогу на загальнонаціональних виборах[20;c.176].

У день виборів, 6 листопада, Лінкольн отримав 1,86 млн голосів рядових виборців (40 % взяли участь в голосуванні) і підтримку 180 виборців з 18 штатів, в той час як Дуглас отримав 1,37 млн голосів, але підтримку виборців лише одного штату. Брекенриджу вдалося завоювати підтримку 850 тис. виборців-жителів півдня, але він отримав підтримку виборців 11 південних штатів. Жоден з виборців десяти південних штатів не проголосував за Лінкольна. Проте отриманих ним голосів було достатньо не тільки для перемоги, але і для того, щоб у південних штатах усвідомили, чим їм загрожує прихід у Білий дім такого переконаного супротивника рабства, яким Лінкольн встиг зарекомендувати себе в ході передвиборної кампанії. Їх не змогли заспокоїти навіть часто повторювані кандидатом від республіканців запевнення про те, що він не має наміру втручатися в інститут рабства на Півдні країни.

Як тільки стали відомі підсумки виборів, лідери Півдня вирішили здійснити загрозу, яку багато північчани відмовлялися приймати всерйоз, — відокремитися від Союзу у випадку перемоги республіканців. По мірі того як спроби знайти влаштовує обидві сторони рішення ні до чого не приводили, а перспектива розвалу Союзу ставала все більш реальною, Північ і Захід зосередили увагу на згуртуванні своїх рядів, тоді як політичні уподобання Півдня ставали все більш визначеними [22;c.25].

Для більшості північчан, які представляють усі без винятку соціальні прошарки, питання про рабство не мав принципового характеру, а був швидше похідним від набагато більш важливого питання конфліктуючих політичних і економічних інтересів Півночі та Півдня. Переконливим свідченням того, що це питання не був істотним для перших адміністрацій США, може служити той факт, що з п'яти перших президентів країни четверо були рабовласниками, причому всі вони продовжували володіти рабами, навіть зайнявши пост глави держави.

З наступних 13-ти президентів США рабовласниками були 8 президентів, хоча лише четверо з них мали рабів, вже будучи в Білому домі. Останнім главою американської держави, що володів рабами, був 18-й президент США У. Грант. Отже, 12 з перших 18 президентів США були рабовласниками, а 8 із них не визнали за необхідне звільнити своїх невільників, навіть ставши на чолі країни[49;c.398-401].

Рабство було необхідно політичним діячам Півдня, які представляли інтереси рабовласників, для утримання політичної влади в США. Загроза втрати політичного й економічного контролю над федеральним урядом стала для південців особливо реальною з ураженням Демократичної партії на виборах 1860 р. і обранням на пост президента США Авраама Лінкольна. Його перемога зробила військовий конфлікт між Північчю і Півднем неминучим.

Багато жителів півдня були переконані в тому, що група їх штатів зазнає дискримінації з боку уряду, що складається з противників поширення рабства. Їх теоретики вже давно наполягали на праві будь-якого штату відокремитися від Союзу, якщо це диктувалося інтересами даного штату. Через півтора місяця після оголошення результатів президентських виборів і за два з половиною місяці до офіційного вступу Лінкольна на посаду глави держави почався розпад Сполучених Штатів. Перший крок був зроблений Південною Кароліною, 20 грудня 1860 р. Ордонанс про сецесії (від лат. secessio — відділення). За нею послідували Міссісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана і Техас. 4 лютого 1861 р. делегати відокремилися штатів зібралися р. в Монтгомері (штат Алабама), а 8 лютого оголосили про створення власної конфедерації[9;c.487]. Президент Конфедеративних Штатів Америки був обраний Девіс Джефферсон, військовий міністр в адміністрації Ф. Пірса і колишній сенатор США від штату Міссісіпі. Глава нового державного об'єднання заявив, що «всі громадяни Сполучених Штатів володіють рівними правами на облаштування зі своєю власністю на території країни» і що ні Конгрес США, ні законодавчих зборів окремих штатів не мають права скасувати рабство. До офіційного вступу Лінкольна на посаду залишався один місяць.

12 грудня 1860 р. юніоністська газета в Північній Кароліні написала: «Здається, що божевілля управляє нашим часом. Згущуються хмари віщують страшну перспективу. Потрібно щось більше, ніж людська мудрість, щоб вивести нас із труднощів і зберегти Союз»[11;c.201]. Такі настрої прихильників збереження Союзу були цілком зрозумілі, так як після перемоги на президентських виборах кандидата республіканців Авраама Лінкольна південні екстремісти активізували свою діяльність щодо створення незалежної південної Конфедерації.

Період 1860-1861 рр. один із найдраматичніших в історії США, так як саме в ці місяці відбувається розкол країни, який призвів до тривалої і кровопролитної Громадянської війни. Не випадково, що інтерес американських істориків до цих подій завжди був великий, а останнім часом з'явився ряд цікавих робіт, які свідчать про те, що в американській історіографії так і не знайдено вичерпну відповідь на питання про причини руйнування американського союзу штатів, створеного в 1787 році. Якщо у 1960-70-і рр. багато американські історики головну вину за розкол країни покладали на аболіціоністів, тепер увага переключилася на південних екстремістів. Саме політиків, яких сіверяни іменували «пожирачами вогню» за їх крайній екстремізм, тепер вважають головними винуватцями трагедії Громадянської війни[22;c.41]. Безсумнівно, що їх роль достатня велика в розпалюванні нетерпимості до Півночі, але не менший внесок вносили різні періодичні видання Півдня. Не можна не відзначити певний інтерес до ролі преси в критичне десятиліття 1850-х рр. в американській історичній науці. Однак, незважаючи на це, досі не з'ясованою залишається роль громадської думки щодо розколу країни. Прихильники сецесії намагалися вселити південцям, що тільки шляхом розколу Союзу можна врятувати південну цивілізацію від північної агресії. Їх політична ідеологія зводилася на основі доктрини прав штатів. Союз, на їхню думку, був створений як добровільне об'єднання штатів, і кожний штат має право в будь-який момент вийти з нього. «У мене немає ні тіні сумніву в тому, що вихід зі складу США – священне право і обов'язок», конгресмен і міністр фінансів X. Кобб[25;c.512]. Посилаючись на проголошене Декларацією незалежності право на революцію , що жителі півдня здійснюють на практиці право змінювати форму правління, якщо та цілям, заради Вони засуджували інститут рабства як гріховний. Вони дозволили відкрито засновувати у себе суспільства, очевидна мета яких полягала в тому, щоб порушувати спокій і відчужувати власність громадян інших штатів. Вони підбурювали тисячі наших рабів покинути свої будинки і допомагали їм у цьому».

Для екстремістів сецесія стала епілогом, що вінчають тривалу боротьбу за політичну незалежність Півдня, до обрання президентом США кандидата республіканської партії вони бачили вдалий привід для розколу. Ще в грудні 1859 р. після повстання Дж. Брауна плантатори Південної Кароліни намагалися організувати зустріч представників усіх рабовласницьких штатів, щоб домовитися про спільні дії. Починаючи з політичної кризи 1828-1832 рр., викликаної підвищенням федеральним урядом тарифів на іноземні товари і спробою їх скасувати (нулліфікація), штат Південна Кароліна двічі намагався розколоти союз штатів і оголосити про свою сецесію. «Немає нічого у всіх темних печерах людської пристрасті, такого жорстокого і смертельного, як ненависть, яку південно-каролінці висловлюють по відношенню до янкі, – писав кореспондент лондонського «Times» з Чарльстона. – Ворожнеча греків до турків була дитячою грою в порівнянні з ворожістю, виявленою «джентрі» штату Південна Кароліна по відношенню до «натовпі Півночі». Штат Південна Кароліна, як мені пояснювали, був заснований джентльменами[27;c.72-73]. Ніщо на світі, говорили вони, не змусить нас підкорятися будь-якого союзу зі звірячими, фанатичними негідниками-аболіціоністами з штатів Нової Англії!» Південна Кароліна виступила застрільником сецессіоністського руху в 1860-1861 рр. не випадково, оскільки в цьому штаті накопичилися типові для передвоєнного Півдня проблеми, причому однією з найгостріших був зріст афроамериканського населення по відношенню до білих.

Головним представником цього руху в Південній Кароліні був Роберт Барнуэлл Ретт (1800-1876), який присвятив розколу Союзу все життя[10]. Справжнє прізвище Ретта була Сміт, але він змінив його, щоб зв'язати себе з уславленими предками і тим самим підкреслити свій аристократизм. Будучи заможним і процвітаючим плантатором, він зараховував себе до еліти Півдня і зверхньо дивився на північних янкі[33]. Вже в 1828 р. він став активно підтримувати ідею сецесії, засновану на трактуванні Союзу не як єдиної нації, але як добровільної угоди штатів з визнанням їх права на відділення. Ретт мав тривалу політичну кар'єру, неодноразово обирався на різні посади, включаючи конгрес США[23;c.17]. Однак головним своїм завданням він вважав пропагандистську роботу з формування в громадській думці південців уявлень про особливої цивілізації Півдня і необхідності її відособленості від північного впливу. Будучи одним із власників та редакторів найбільш екстремістської газети Півдня «Charleston Mercury», він активно використовував її для агітації за сецесію південних штатів. Як пише, оцінюючи Ретта, відомий американський історик Вільям Девіс, «недобросовісне дотримання свого слова, надзвичайно пихатий, він був послідовний тільки в одному - у своїй тязі до розколу Союзу будь-якою ціною, навіть за рахунок війни і руйнування країни»[35;c.207]. Себе самого Ретт іменував «батьком сецесії».

Крім Ретта, в інших штатах Півдня діяли не менш екстремістськи налаштовані журналісти і політики: у Вірджінії – видавець і редактор «Farmers' Register», плантатор Едмунд Руффін (1794-1865)[33]; в Луїзіані – професор політичної економії і видавець «De Bow's Review» Джеймс Денвуді Браунсон Де Боу (1820-1867)[13;c.64]; в Алабамі – Вільям Лоундес Йенси (1814-1863), в Техасі – Луїс Трезеван Уігфолл (1816-1874]); в Джорджії – Роберт Аугустус Тумбс (1810-1885). Запальні передовиці південних газет із закликами до відділення, написані ними; полум'яні промови, виголошені в численних аудиторіях, свідчать про неймовірну активність і енергію цих людей в боротьбі за повну і негайну незалежність південних штатів. «Ніхто не може заперечувати, – стверджувалося в «De Bow's Review», – що закон самозбереження є першим природним законом. Ми маємо право захищатися, ми повинні вимагати влади... Якщо ми не будемо боротися, Південь загине. Тоді південне лицарство буде лише плодом неприборканої уяви, мужність південців лише мрією, а справедливість і правоту нашої справи – нашим прокляттям та ганьбою»[16].

Президентські вибори 1860 р. з'явилися не просто зіткненням різних партійних програм, перемога республіканської партії розцінювалася жителями півдня як втрата політичної влади в Союзі. В обстановці ненависті і страху, що запанувала на Півдні після повстання Джона Брауна, південними пропагандистами вибудовувався негативний образ президента А. Лінкольна, неприйнятний для південців. Він представлявся «чорним республіканцем», «низьким і вульгарним прихильником Джона Брауна, який вірить в негритянську рівність», «типовим прикордонним волоцюгою» і фрисойлером, вульгарним представником натовпу, ненависником Півдня, непохитним аболіціоністом, якого республіканці вибрали для того, щоб підпорядкувати Південь Півночі. Помірні погляди Лінкольна трактувалися як сама тонка і небезпечна форма «антирабовласництва». Його зображували як лідера партії «вільної любові, вільної землі і вільних негрів», який хизувався своїм презирством до Півдня[18;c.170].

Джеймс П. Холкомб, один з південних авторів підбив підсумок побоюванням багатьох, коли він написав: «Ніколи нашому народові не загрожувала найбільша небезпека. Вона нависла над всім Півднем, відносинами господарів і рабів, білої і чорної рас, вона спрямована саме проти власності, волі, честі та цивілізації». Свій памфлет він назвав: «Вибір президентом крайнього республіканця – відвертий акт агресії по відношенню до права власності на рабів»[23;c.34]. Саме такі заяви і повинні були викликати паніку і істерію на Півдні. Ці та інші думки представляли щирі побоювання жителів півдня, але вони могли бути тактикою поширення паніки політиками, прагнули домогтися від південців підтримки курсу на сецесію. «Charleston Mercury» у статті «Небезпека, що загрожує Півдню», заявляла: «Коли республіканська партія запанує у Вашингтоні, зайнявши виконавчу владу, закон про втікачів рабів буде скасований, а «підземна залізниця» стане надземною.. Прикордонні рабовласницькі штати прийдуть до політики, яка перетворить їх у вільні штати». Для видавця газети Ретта-молодшого республіканці були однозначно аболіціоністами, які загрожували Півдню[19]. «Таємна змова і супутні йому жахи, а також загрозливі чутки будуть поширюватися у всіх районах Півдня, в той час як вони ,користуючись виразом патріарха чорних республіканців Дж.Гідденгса, «будуть сміятися над нашими бідами і реготати, коли для нас настане кошмар»»[20;c.198]. Підкреслюючи, що основою південної цивілізації є інститут рабовласництва, газета стверджувала, що будь-яке посягання на нього викличе не тільки крах південної економіки, але й знищить Південь як такий: «Власність на рабів є основою всякої власності на Півдні. Коли її надійність похитнулася, всі інші види власності теж не стабільні, це вплине на банки, фондові біржі, облігації. Сум'яття запанують, недовіра, і пригнічення... Погубити Південь, звільнивши його рабів, не те ж саме, що погубити який-небудь інший народ... Це буде втратою свободи, власності, будинки, батьківщини – все, що додає цінність життя. І ця втрата, очевидно, відбудеться за обставин таких страждань і страху, яким не було рівних в історії людства. Ми повинні зберегти наші свободи і встановлення, в іншому разі на нас чекають гірші біди, ніж будь-який інший народ у світі»[21].

Однак не меншу роль у тому, щоб переконати тих, хто сумнівається і схилити на свій бік тих, хто вагається, грали численні мітинги, що влаштовуються сецессіоністами, де на трибунах, прикрашених відповідною символікою, оратори невпинно повторювали про ті утиски, які терпить Південь з боку північних штатів, і про те, які прекрасні перспективи відкриються перед ним у майбутньому, якщо він доб'ється незалежності. Природно, що кожен такий мітинг супроводжувався музикою оркестрів, хоровим співом популярних південних пісень, барвистими парадами і маніфестаціями. У багатьох містах Півдня сецессіоністами влаштовувалися святкові салюти, запускалися феєрверки і повітряні кулі, організовувалися факельні ходи і паради оркестрів. Під час одного з таких походів несли труну з написом «Союз мертвий»[23]. Все це впливало на уяву та емоції присутніх, підігрівало настрою південного націоналізму, переконував їх не тільки в перевазі над північчанами, але і в тому, що єдиного союзу по суті вже немає. В рамках опозиції «ми-інші» південні пропагандисти сецесії нагнітали ворожість, наполягали на непримиренності інтересів двох секцій, закликали боротися проти північчан, розпалюючи ненависть і нетерпимість, закликаючи до Громадянської війни.

Виступаючи на мітингу в Чарльстоні 16 листопада 1860 р., Е. Руффін говорив: «Якщо Вірджінія залишиться в Союзі під владою цієї низькою, вульгарною тиранії чорних республіканців, і який-небудь штат мужньо скинути це ярмо, я буду шукати постійне притулок саме в цьому штаті і залишу Вірджінію назавжди. Якщо Вірджінія не буде діяти, як Південна Кароліна, у мене немає дома, і я відтепер вигнанець»[23;c.42]. Мова була зустрінута бурхливими оплесками та вітаннями. Руффін потім відправився в агітаційну поїздку по іншим південним штатам, всюди закликаючи до негайного відділення від Союзу.

Південна Кароліна очолила рух за сецесію, відділення від Союзу. Законодавчі збори штату спочатку призначила дату виборів делегатів на сецессіоністский конвент – 8 січня 1861 р. Проте громадська думка настільки енергійно виступала за негайне відділення, що вибори були перенесені на 6 грудня, а збір конвенту на 17 грудня. Конвент зібрався в Колумбії в призначений термін, але загроза епідемії віспи змусила делегатів перенести свої засідання в Чарльстон. Там, 20 грудня, протягом 45 хвилин без дебатів всі 169 депутатів конвенту проголосували за ордонанс «Про розірвання союзу між штатом Південна Кароліна і іншими штатами, сполученими з нею у відповідності з договором, званим Конституцією Сполучених Штатів Америки»[28;c.279].

У «Декларації про безпосередні причини, що спонукують і виправдовують відділення Південної Кароліни від федерального Союзу», прийнятої 24 грудня 1860 р., робилися посилання на права штатів, гарантовані Конституцією 1787 р. Право на сецесію обґрунтовувалося договірними зобов'язаннями федерального уряду і штату. Виходячи з того, що в кожному договорі зобов'язання сторін є взаємними, Південна Кароліна стверджувала, що протягом ряду останніх років штати Півночі не виконували свої конституційні зобов'язання, передбачені ч. III розд. 2 ст. IV Конституції США (норма про видачу втікачів рабів). Конституційний договір, як заявлялося на конвенті Південної Кароліни, «був навмисно порушений і проігнорований нерабовласницькими штатами»[35;c.234]. Посилаючись на те, що ця умова було настільки істотним для даного договору, що без нього останній не був би укладений, штат, як одна з договірних сторін, вважав себе вільним від зобов'язань. У декларації зазначалося, що вступ Лінкольна на посаду з'явиться прямою загрозою «особливому інституту Півдня»: «Тоді не стане конституційних гарантій, рівні права штатів будуть знищені. Рабовласницькі штати втратять здатність до самоуправління і самозахисту, і федеральний уряд стане їхнім ворогом». Далі йшли посилання на непримиренність Півночі по відношенню до інтересів Півдня, що відбувається з його пуританських коренів: «Секційні інтереси і ворожість посилять невдоволення, і всяка надія на виправлення зла та марна, тому що суспільна думка Півночі підкріпила величезну політичну помилку ще більш помилковими релігійними переконаннями».

Газети штату Південна Кароліна друкували кричущі заголовки: «Чудова незалежність! Штат Південна Кароліна навічно! Ордонанс про сецесії пройшов 20 грудня 1860 року!» Редактор «Southern Daily Guardian» (Колумбія) повідомив в новинах, що штат Південна Кароліна більше не є членом федерації, відомої як Сполучені Штати». Редактор цього видання заявляв, що він навіть не в змозі «написати які-небудь коментарі щодо цієї події». «Weekly Journal» (Кемден) оголошував: «Союз розпущений!.. Велике, велике, благородне діло зроблено, і рішення 20 грудня 1860 р. у Чарльстоні (штат Південна Кароліна, ніколи не може бути переглянуте»[30].

Сецессіоністські газети в інших штатах більш глибокого Півдня захоплено вихваляли рішення Південної Кароліни. Вони визнавали, що дії цього штату фактично гарантували відділення всіх штатів Затоки і створення Південної Конфедерації. Газета «Mississippian» писала: «Хоробра Південна Кароліна! Довго виношує ідею сецесії Південна Кароліна! ..Вона поведе за собою велику армію Південної Конфедерації»[33]. «The New Orleans Bee» заявляла, що «...Південна Кароліна вибрала справедливий курс, і що він приведе до швидкого і ефективного об'єднання штатів, які схиляються до сецесії», приклад Південної Кароліни оголошувався «гідним наслідування для всіх»[38]. «Дозвольте нам зробити так само, – переконувала «Daily Constitutionalist» (Джорджія), – і з нашим прапором, який гордо розвивається на вітрі, оголосити нашу незалежність. Інші штати скоро підуть за Південною Кароліною, загальні інтереси і інститути приведуть їх усіх до об'єднання проти спільного ворога»[35;c.249]

Важливо зрозуміти, яким чином організатори сецесії налаштовували громадську думку жителів півдня на те, що без Півночі можна чудово обійтися, і що саме Північ посягає на спокій і мирне життя південців, до яких аргументів вони вдавалися. Це можна з'ясувати, аналізуючи декларації про сецесії різних штатів Півдня. Деякі їх них досить коротко формулюють причини, що підштовхнули до виходу з Союзу, інші наводять більш розгорнуту аргументацію. Тим не менш, провідною ідеєю в них є захист інституту рабства від посягань з боку Півночі. У «Ордонансі Південної Кароліни про сецесії» в якості головної причини вказується неповага північних штатів до інституту власності на рабів, активна аболіціоністська пропаганда: «Ці штати присвоїли собі право судити про правомірність наших внутрішніх установлень і заперечували права на власність, встановлену в п'ятнадцяти штатах і визнану Конституцією. Вони засуджували інститут рабства як гріховний. Вони дозволили відкрито засновувати у себе суспільства (аболіціоністські – Т. А.), очевидна мета яких полягала в тому, щоб порушувати спокій і відчужувати власність громадян інших штатів. Вони підбурювали тисячі наших рабів покинути свої будинки і допомагали їм у цьому. Тих, хто залишився, їхні емісари, книги і картинки спонукали до повстання». Далі було твердження про те, що республіканці стоять на позиціях аболіціонізма і що обрання президентом їхнього кандидата покінчить з рабством на Півдні: «Географічна лінія перетнула Союз і штати, розташовані на північ від цієї лінії, об'єдналися і вибрали на високий пост президента США людину, чиї погляди і наміри ворожі рабовласництву[49;c.412-114]. Йому довірена вища влада, в той час як він проголосив, що «уряд не може залишатися наполовину рабовласницьким і наполовину вільним» і що громадськість може вірити в швидке остаточне знищення рабства»[37].

Хоча ці аргументи не відрізнялися новизною або оригінальністю, вони падали на благодатний грунт, оскільки багаторазове використання цих простих і чітких формулювань не просто закріплювалося в мозку, але і впливає на власницькі почуття південців. Іншим потужним важелем впливу на громадську думку було звернення до почуття зганьбленої справедливості у відношенні Півдня, насамперед з приводу доступу до громадського фонду земель в нових територіях. «Було проголошено, що Південь буде заборонений доступ до спільної території, що судові трибунали перетворяться в секційні, і що проти рабства будуть вести війну до тих пір, поки воно не зникне на всій території Сполучених Штатів»[42;c.290].

У лютому 1861 р. представники одинадцяти штатів скликали конгрес, на якому заявили про створення Конфедерації південних штатів, що послужило початком Громадянської війни.Певне поширення отримала точка зору, що причиною назрівання конфлікту між Північчю і Півднем було різне тлумачення конституційних принципів, особливо щодо «правління більшості і прав меншості». Південці активно протестували проти «правління більшості», вважаючи, що це порушує їх особливі права [32] . Південь, не просто прагнув відстояти свої особливі права, він бажав бути вільним від втручання і контролю з боку Півночі. Південці вважали, що Північ прагне до такої консолідації і трансформації Союзу, де більшість буде нав'язувати свою волю меншості, де різко зросте роль уряду .Вони хотіли зберегти стосунки держави й особистості в джефферсонівському тлумаченні, їм імпонувала ідея «уряду, який править найменше».

Серед причин Громадянської війни багато істориків досі вважають проблему рабства, але не в його економічному аспекті, а скоріше в моральному, оскільки ворогуючі сторони дивилися на цей інститут з прямо протилежних позицій.

Розділ II.

Вступ США у війну. Хід військових дій. Наслідки Громадянської війни для США

2.1. Заколот південних штатів та хід військових подій. Перший період війни (квітень 1861 — квітень 1862)

Штати об'єдналися в Союз (або приєдналися до нього) в якості суверенних утворень, делегувавши при цьому частину повноважень федеральному (центральному) уряду у Вашингтоні. Заявивши про своє право на відновлення повного суверенітету південні штати вийшли з Союзу і в лютому 1861 р. утворили свій союз-конфедерацію. Її президентом став Джефферсон Девіс, а столицею – Річмонд, штат Вірджинія. Лінкольн, який вважав, що Союз неподільний, оголосив штати, що увійшли в Конфедерацію, бунтівними. З формальної точки зору саме заколот, а не проблема рабства, послужив причиною війни [49;c.430].

Початок Громадянської війни поклали президентські вибори 1860 р., на яких перемогу здобув Авраам Лінкольн котрий став 16 президентом Сполучених Штатів Аменрики. Хоча громадянська війна і вважаеться війною за незалежність та свободу всього населення США. Лінія вільного чорношкірого населення знайшла доволі велику підтримку та все ж, як показує складання сучасного образу Лінкольна як доброго самаритянина, дещо перебільшене. Адже посилаючись на офіційні документи, можна сказати що питання рабства не було першочерговим. Одним з таких документів може являтися, як приклад, інаугураційна промова президента : «Співвітчизники — громадяни Сполучених Штатів!

Згідно з традицією, яка настільки ж стара, як сама форма правління, я постаю перед вами, щоб звернутися до вас з короткою промовою і принести у вашій присутності присягу перед вступом на посаду, як того вимагає від президента Конституція Сполучених Штатів.

Сьогодні я не вважаю для себе за необхідне обговорювати ті проблеми управління, які не викликають особливого занепокоєння чи хвилювання. Судячи з усього, серед жителів південних штатів існують побоювання, що з приходом республіканської адміністрації їх власність, мирне життя і особиста безпека можуть опинитися під загрозою. Однак для подібних побоювань не було і немає ніяких розумних підстав, насправді, завжди були і є переконливими докази, що свідчать про зворотне, і їх легко перевірити. Їх можна знайти фактично у всіх опублікованих промовах того, хто зараз виступає перед вами. Наведу лише один вислів, що міститься в одному з моїх виступів, де я заявляю, що у мене немає ніяких намірів прямо або побічно втручатися в функціонування інституту рабства в тих штатах, де воно існує. Я вважаю, що не маю законного прав робити це, і я не схильний робити це.

Ті, хто висунув мою кандидатуру і обрав мене на цей пост, вчинили так з повним усвідомленням того, що я зробив це і багато інших подібних заяв і жодного разу не відрікся від них; більш того, ці люди запропонували мені включити в політичну платформу, причому як закон для самих себе і для мене, чітку і виразну резолюцію, яку я зараз зачитаю: «Вирішили, що збереження непорушності прав штатів і особливо права кожного штату встановлювати порядки у своїх внутрішніх інститутах і керувати ними виключно за своїм власним розумінням є суттєво важливим для того рівноваги сил, від якого залежать досконалість і довговічність нашої політичної структури; і засуджуємо незаконне вторгнення збройних сил на землю будь-якого штату або території, під яким би приводом воно не здійснювалося, як один з найтяжчих злочинів[4;c.256].

Я знову повторюю зараз ці переконання, і роблячи це, я лише залучаю особливу увагу громадськості до самого переконливому з усіх можливих у цій справі доказів того, що власність, мир і безпеку будь-якого регіону жодним чином не будуть піддаватися небезпеці з боку приступаючої до своїх обов'язків адміністрації. Я хочу також додати, що будь-який захист, яку можна надати в відповідності з Конституцією і законами, буде надана всім штатам, коли вона буде законно затребувана, з будь-якого приводу і з однаковою готовністю незалежно від того, ким вона запитується[21;c.89]..

Багато суперечок виникає щодо видачі втікачів слуг або працівників. Стаття, яку я зараз зачитаю, записана в Конституції так само зрозуміло, як і всяка інша:

«Жодна особа, зобов'язана до служби або роботи в якому-небудь з штатів згідно з його законами і що тікало до іншого штату, не може на підставі законів чи постанов останнього звільнятися від цієї служби чи роботи й повинна бути видана на вимогу сторони, яка має право на таку службу чи роботу».

Наврядчи можна сумніватися в тому, що автори даного положення створювали його запитання назад тих, кого ми називаємо швидкими рабами; але наміри законодавця — закон. Усі члени Конгресу присягають додержуватися Конституції у всіх її частинах, у тому числі і це положення, як і всяке інше. Таким чином, речення, що раб, чий випадок підпадає під дію цієї статті, «виданий», отримує одностайне схвалення, сформульоване у вигляді клятви. Тепер, якби законодавці доклали належних зусиль, хіба вони не змогли б з майже такою ж єдністю виробити і прийняти закон, за допомогою якого можна було б надійно зберігати цю одностайну клятву?»[20;c.240-247].

Та все ж війна невідворотно насувалася, і події, які стали її початком, вже розгорталися поблизу Чарлстона. Вийшовши із складу Союзу, влада Південної Кароліни припинили постачання продовольства федеральному гарнізону в форті Моултрі, розташованому на північній стороні, що прилягала до бухти Чарлстону. Фактичне встановлення блокади і можливість нових ускладнень спонукали командувача гарнізоном Моултрі, 55-річного майора Р. Андерсона пізно ввечері 26 грудня таємно переправити всіх своїх людей у стратегічно більш вигідно розташований форт Самтер, який знаходився на острові посередині бухти, при виході з неї. Бунтівники, тільки вранці виявили «пропажу» гарнізону Андерсона і появу його на Самтері, прийшли в лють: адже до цього вони розраховували на «мирну» капітуляцію Півночі. Тепер же ставало все ясніше, що війни не уникнути[21;c.107].

Становище в Самтері стало просто відчайдушним: запаси продовольства і питної води (перш за все її доставляли з материка) закінчувалися. Ще залишався в Білому домі президент Дж.Б'юкенен, що зробив жест, який демонструє його готовність допомогти людям Андерсона: 9 січня у бухті Чарлстона увійшов великий пасажирський пароплав «Зірка Заходу», на якому було продовольство для Самтера і близько 200 солдатів для посилення гарнізону[20;c.260]. Але коли батарея заколотників з форту в Куммингс-Пойнті дала абсолютно беззбройному пароплаву кілька залпів, він розвернувся і поплив назад. Андерсон, який бачив цю сцену зі стін Самтера, заборонив канонірам підтримати «Зірку Заходу» вогнем: у нього була інструкція міністра оборони Дж.Флойда (той таємно симпатизував заколотникам і в останні тижні свого міністерства відправив на Далекий Захід 15 тис. солдатів федеральної армії з наявних тоді у Спілки 16367, фактично вивівши цим їх з ладу): «уникати будь-якої акції, яка повела б до непотрібного провокування агресії»[22;c.79].

Час ішов і наближався день, коли новообраний президент Лінкольн повинен був зайняти кабінет у Білому домі. 11 лютого він виїхав до Вашингтона з столиці Іллінойсу Спрінгфілда, де жив до цього. По шляху він зупинявся у ряді міст, виступаючи з промовами, що повинно було сприяти зміцненню його популярності, і роз'ясненню позиції майбутньої адміністрації з приводу становища в країні. Незабаром він прибув до Вашингтона.

4 березня, незважаючи на благання керівників служби безпеки (у них були серйозні підстави побоюватися спроб замаху), Лінкольн піднявся на трибуну перед недобудованим будівлею Капітолію і — тепер уже як президент — виголосив невелику промову. Президент закликав жителів півдня до примирення, сказавши: «Ми не вороги, а друзі. Ми не повинні бути ворогами». Він запевнив південні штати, що всі побоювання з приводу можливої загрози їх власності (якою рахувалися і негри-раби) і безпеки з боку нової адміністрації марні. Лінкольн особливо підкреслив, що поділ США на дві держави протиприродно і ці нові утворення, Союз і Конфедерація, не можуть бути довготривалими[20;c.282].

Лінкольн не робив атакуючих дій, однак відмовився вивести федеральний гарнізон з форту Самтер у бухті Чарльстона Південної Кароліни, самого гордого міста та самого войовничого південного штату. У відповідь артилерія південців обстріляла форт, поклавши початок війні[40;c.365].

Опівдні 14 квітня під бій барабанів в форті "Самтер" був спущений зоряно-смугастий прапор Сполучених Штатів, гарнізон посаджений у шлюпки і відправлений на берег, а сам форт з усіма його потужними укріпленнями і майже сотнею справних гармат перейшов у руки ворога.

Так почалася війна, котра ввійшла в історію під назвою громадянської війни в США, або війни Півночі проти Півдня. Вона тривала чотири роки і була однією з найбільш кровопролитних війн в історії Америки. Війна відіграла вельми важливу роль у політичному житті цієї країни.

До початку війни на Півночі проживали 22 млн чоловік на Півдні - лише 9 млн, з них 3,5 млн становили негри-раби. Значним була і економічна перевага Півночі, хоча певною мірою воно була пов'язана з доходами від реалізації сільськогосподарської продукції Півдня (промисловість в південних штатах практично відсутня). Південь - об'єктивно слабша сторона, з перших же днів війни повів себе вкрай войовничо, його представники на всіх рівнях висловлювалися у категоричній і непримиренному тоні[46].

На думку більшості дослідників, найкраща і переважаюча частина американського офіцерства відразу ж після сецесії звільнилася з армії і відправилася в рідні південні штати. Цифри ж говорять про зворотне: 1108 офіцерів, які перебували в армії США на початок 1861 р., лише 313 (трохи більше 28%) подали у відставку і потім вступили в різні армії Півдня[224;c.269]. Практично всі вони були жителями Півдня і не без певної логіки заявляли, що ніхто не змусить їх воювати проти рідного штату. Отже, реальне співвідношення наявності: 795 офіцерів залишилися на Півночі.

Міф про те, що мало не всі федеральні офіцери "втекли" на Південь, частково був породжений окремими яскравими прикладами такого роду. Головний з них пов'язаний з біографією самого відомого генерала Конфедерації уродженця Вірджінії Роберта Лі. На початку 1861 р. він виступив проти сецесії південних штатів. У той час полковник Лі тимчасово командував Техаським округом. Після сецесії Техасу (1 лютого) він покинув цей пост і поїхав до сім'ї в Арлінгтон на кордоні Вирпшії і федерального столичного округа Колумбія.

28 березня Роберт Лі був призначений командиром 1-го кавалерійського полку регулярних військ, а 18 квітня головнокомандувач Скотт запросив до себе і запропонував зайняти його посаду. Скотт пояснив, що сам він вже старий і боїться не впоратися зі складними завданнями воєнного часу. Але Лі відмовився, а вже 22 квітня губернатор Вірджинії Летчер запропонував йому командувати всіма збройними силами штату в званні генерал-майора[19].

Увечері 20 липня близько 65 тис. американців, розділених на дві ворожі армії, стояли біля річки Булл-Ран, готові почати перші в цій війні (і в американській історії) братовбивчу битву в таких нечуваних масштабах. Вона одержала ім'я від маленької річки, на берегах якої розгорнулася, хоча вітчизняні історики з давніх пір вперто іменують його боєм у Манассаса. Так колись назвала його преса бунтівників, але згодом у США утвердився "північний" варіант, і звичайно ж логічніше називати його так. Булл-Ранська битва в значній мірі визначила подальший хід війни приблизно до осені 1862 р[16].

О 2 годині ночі солдатів ударної групи розбудили і відправили в обхідний 12-мильний марш, який вивів би їх у тил Борегара. Одночасно Макдоуелл планував прямий удар двома іншими групами по кам'яному мосту через Булл-Ран, а також на південь від Сентер-Вілла, де на думку генерала, супротивник очікував головного удару.

На світанку обхідна група з двох дивізій на чолі з Макдоуеллом, минувши не захищений противником брід Садлі-Спрінгс, перейшла річку і незабаром опинилася в тилу лівого флангу південців. Атака виявилася успішною: бунтівники, які не очікували від північчан такої прудкості, здригнулися і почали відступати. Не так вдало розвивалася атака через кам'яний міст, але і там жителі Півночі тіснили супротивника. Пьєр Борегар кинув навперейми наступу північчан резервну бригаду Томаса Джексона з Вірджінії, якій вдалося зупинити потужний натиск[19]. Це допомогло знайти впевненість і іншим частинам заколотників, які запали було в паніку. Тікаючі вони стали зупинятися, повертатися назад, а північчани кидали в бій все нові сили. Ось пішла в атаку бригада полковника Вільяма Шермана, майбутнього героя війни; за цей бій йому незабаром присвоїли звання бригадного генерала.

Також з їх суперечливих свідчень, постає картина якогось хаосу: в одному місці північчани продовжували натиск, в іншому вже успішно атакували бунтівники, в ряді місць через відсутність патронів зав'язалася рукопашна. Кілька разів з рук в руки переходило невелике плато, де стояли два будиночки, в одному з яких жив вільний негр (рідкість для Вірджинії тих років) Дж. Робінсон, а в іншому — літня, біла вдова Дж. Генрі. Поступово сила натиску північчан остаточно вичерпалася, а повстанці чинили опір запекліше і, переходячи в контратаки, відвойовували одну позицію за іншою. Позначився явний перелом[13;c,91].

І настала розв'язка. Бригада Кербі-Сміта, отримавши ще напередодні наказ Джонстона негайно прибути до Манассасу ("спектакль" для довірливого Паттерсона був вже ні до чого), приблизно в 3 години дня зупинилася на цій залізничній станції і відразу ж ринула в бій. З особливою жорстокістю йшов в атаку полк луізіанських "тигрів" (жителі майже всіх американських штатів і в наші дні люблять називати себе не "вірджинець", "каліфорнієць" і т. д., а традиційними іменами-тотемами; зокрема, в Луїзіані такий тотем - тигр), він зім'яв лівий фланг північчан, який кинувся тікати до Сентервілла. Потім бригада Джубала Ерлі завдала жителям півночі, які вибивалися з останніх сил ще один удар. Цього новобранці Ірвіна Макдоуелла вже не змогли витримати.

Почалася повальна втеча, особливо на центральній ділянці битви. Ось ця, за-вершаюча частина битви описана сучасниками з рідкісною одностайністю. Майор-північчанин Е. Смолл писав: “Макдоуелл робив відчайдушні спроби створити нову лінію оборони... але ці спроби були марними... Ми так втомилися, що не могли залишити поле битви з тією ж швидкістю, з якою прийшли на нього. Солдати навколо мене ледь тяглися і важко дихали". Лейтенант з 57-го нью-йоркського піхотного полку Дж. Февілл навіть після декількох днів писав у щоденнику: “Все було в поспіху і сум'ятті, дороги були забиті фургонами і гарматними батареями, а по обидві сторони від них розтікалися солдати, поступово втрачаючи всяке подобу війська і на очах впадаючи в нерозсудливість. Не було ні ар'єргарду, ні інших утворень для стримування супротивника, і якщо б він дійсно з'явився, то всіх нас без зусиль захопили б полон".

Розгром армії Макдоуэлла міг би бути повним (їй загрожувало й масове полонення), але стійкість і мужність двох єдиних регулярних частин у північчан в цій битві - піхотного батальйону Сайкса і кавалерії Палмера. Саме вони ненадовго затримали натиск південців і дали можливість відступавшим відносно безболісно покинути поле бою. Втім, і бунтівники були надто виснажені дуже важкою битвою, для переслідування втікачів. Лише кавалерія Стюарта зробила таку спробу, але не наздогнала частини Сайкса і Палмера.

На цьому тлі втрати сторін у битві біля Булл-Рана майже не сприймаються, і сама вона здається мало не безкровною. Але тоді, в липні 1861 р., повідомлення про ці втрати потрясли всю країну. Північчани втратили приблизно дві з половиною- три тисячі осіб, у тому числі близько п’ятисот убитими, тисячі пораненими і півтори тисячі зниклими без вісти. Військо Борегара і Джонстона втратили близько двох тисяч людей, у тому числі майже чотири сотні убитими і півтори тисячі пораненими. При загальній метушні відступу північчани навіть змогли захопити невелику кількість полонених[27;c.67-70]. Поки навколо Булл-Рана та інших подій у Вірджинії вирували пристрасті, на Заході без шуму і реклами починала сходити головна "зірка" громадянської війни - генерал Улісс Грант.

Бій 7 листопада у Белмонта не увійшов у число головних битв громадянської війни, але для самого Гранту як полководця він має вкрай важливе значення. Хоча його війська й зазнали жорстоких поразок в боях біля Булл-Рана, струмка Вілсон та кручі Боллс. Грант виявив у ньому несподівані для людини, що мала досвід лише мексиканської кампанії 15-річної давності витримку, кмітливість і героїзм[20;c.449].

Невдовзі мешканцям півночі вдалося прорвати кільце супротивника котре утворилося навколо них і вийти до Міссісіпі. Сам Грант відступав у числі останніх, під ним убили коня, і бунтівники ледь не схопили його. Але все обійшлося, і вже до вечора суди повернулися в Кейро. Північчани втратили в бою біля Бел-Монту в цілому близько шістесот осіб, бунтівники – шістсот п’ятдесяти[25;c.534].

У грудні 1861 р. Грант просив у коммандуючого Міссурійским округом Хеллека дозволу атакувати позиції заколотників у межиріччі Теннессі і Камберленда, але отримав відмову. Тільки з допомогою командора Ендрю Футі, командувача ескадрою північчан у верхній течії Міссісіпі, Гранту вдалося вмовити Хеллека. Разом з Футі Грант мав намір атакувати два потужних форту південців - Генрі (на річці Теннессі) і Донелсон (на річці Камберленд). Ці форти були своєрідною "зв'язкою" між названими річками, які впадали в Міссісіпі на близькій відстані один від одного, і слугували міцним бар'єром проти проникнення північчан в центральну частину штату Теннессі. Зайняття їх було б серйозним ударом по положенню бунтівників на західному фронті в цілому[41;c.100-103].

2 лютого 1862 р., завантаживши суди сильною експедиційною групою чисельністю в 17 тис. осіб, Грант попрямував до форту Генрі в супроводі семи канонерок Футі. Висадившись у восьми милях вище форту, північчани рушили до нього і несподівано для себе виявили по дорозі ще один - форт Хейман. Розташований на високому березі, він повністю контролював підходи до Генрі[13;c.106]. Незважаючи на труднощі просування північчани за підтримки знарядь канонерок потужно атакували обидва форти і після недовгого бою зайняли їх. Але комендант форту Генрі Л.Тілгмен зумів організувати відхід основних сил (точне число повстанців в гарнізоні форту невідомо, називають суперечливі цифри, найбільш реальною з яких представляється 2,5 тис. осіб) в сусідній форт Донелсон і тільки після цього здався Гранту на чолі близько ста артилеристів та пацієнтів плавучої баржі-госпіталю. При перестрілці були вбиті близько десятка заколотників, а серед солдатів Гранту втрат взагалі не було. В руки північчан потрапив арсенал зі знаряддями і боєприпасами, а також фортечні гармати форту.

6 лютого, коли був узятий форт Генрі, у відомому сенсі стало переломною датою і для доль західного фронту, який до цього вважався другорядним, допоміжним, і для долі самого Гранта невдовзі він твердо вирішив невідкладно атакувати форт Донелсон і захопити його.

14 лютого, діставшись нарешті до Донелсона, частини Гранта почали штурм при підтримці все тих же канонерок Футі. Заколотники захищалися відчайдушно, а вранці 15 лютого навіть провели потужну вилазку за стіни форту. Зім'явши дивізію Дж. Макклернанда і захопивши при цьому до 300 полонених і кілька гармат, південці продовжували натиск.

Негайно кинувшись до місця бою, Грант наказав дивізії Л. Уоллеса "заткнути" прорив, і якось це вдалося зробити. Спільними зусиллями північчани не тільки блокували всі спроби заколотників вирватися з форту, але і загнали їх назад, за кріпосні стіни. До темряви бій вщух[49;c.470-471].

Формально на чолі оборони Донелсона стояв генерал Дж. Флойд (це він був міністром оборони в адміністрації Дж. Б'юкенена до 29 грудня 1860 р., коли втік на Південь, попередньо встигнувши переправити туди безліч гвинтівок, патронів і навіть знарядь), який, не без підстав побоюючись, що північчани стратять його за зраду, ще вдень покинув форт, передоручивши командування генералові Р. Піллоу. А тому теж не хотілося потрапляти в руки північчан, так що і він пішов за Флойдом, якому, до речі, вдалося прихопити з собою до 3 тис. добірних вірджінських військ. У підсумку на чолі гарнізону виявився генерал Симон Болівар Букнер, з яким Грант коли навчався у Вест-Пойнті. а потім воював у Мексиці[42;c.330].

Грант, якого вперше довелося брати здачу такого великого війська, звернувся за порадою до 55-річному генералу Ч. Сміту, і той коротко сказав: "Ніяких умов прокляті бунтівники не заслужили" Після цього Грант написав послання Букнеру, яке незабаром стало знаменитим і не раз потім використовувалося генералами Півночі як зразок у схожих ситуаціях. “Не може бути вжито жодних умов, — писав він, — крім беззастережної і негайної капітуляції. Я маю намір невідкладно атакувати Ваші укріплення". Пригнічений такою "невдячністю" Букнеру нічого не залишалося, як відповісти, що обставини примушують його "прийняти ті неблагородними нелицарскі умови, які Ви запропонували"[27;c.176].

В той же день, 16 лютого, відбулася церемонія здачі гарнізону Донелсона. Північчани зафіксували 14623 полонених. Цифра була на ті часи нечувана; враховуючи, що рівно за 10 місяців до цього, до початку війни, чисельність всієї федеральної армії становила 16367 людина[41;c.126].

Важко передати, що творилося на Півночі в ті дні. Газети виходили з величезними заголовками типу "Ворог відступає!", "Блискучий результат!", "Повна перемога!", щасливі хлопчаки-продавці снували по вулицях Нью-Йорка, Філадельфії, Чикаго, Вашингтона, Бостона, наперебій викрикуючи ці заголовки, люди на вулицях співали, танцювали, всюди виникали стихійні мітинги і ходи... А Південь занурився в траур: за хвилину до отримання повідомлення про здачу Донелсона майже з усім гарнізоном нікому і в голову не могло прийти, що таке можливо. Саме в ті дні Грант став кумиром Півночі і грозою Півдня.

У березні 1862 р. відновилися і поступово знову вийшли на перший план військові дії у Вірджінії.

Генерал Макклеллан всю осінь, а потім зиму готував свою армію до "нищівного удару". У підсумку Потомакська армія (до початку 1862 р. її чисельність дійшла до 170 тис. чоловік) стояла біля воріт Півдня[11;c.15].

На пропозицію Макклеллана про великомасштабне десантування в форт Монро Лінкольн відповів зауваженням, що характеризує його як професійного стратега, хоча він раніше не стикався з військовою справою. Лінкольн запитав Макклеллана, не скінчиться його задум катастрофою: адже, за твердженнями генерала, в районі Булл-Рана стояла приблизно 120-тисячна армія повстанців, і було б легковажно залишати її наодинці з беззахисним Вашингтоном. Дійсно, історія воєн, і зокрема громадянської війни в США, переконливо доводить, що об'єктом удару (якщо мова йде не про конкретний випадок, а про постійну стратегічної мети) повинен бути не будь-якої, незалежно від ступеня його важливості - географічний пункт, а основні сили противника[19].

У відповідь Макклеллан засипав президента і Стентона безліччю доводів, аргументів, цифр, і в підсумку його план (морська операція) був схвалений. Лінкольн поставив обов'язкову умову: у столиці повинна залишитися певна частина Потомакскої армії (конкретне число військ не називалося) на випадок спроби заколотників атакувати її. Потім відбулася примітна історія. Оскільки Макклеллан явно не збирався рушати з місця. Лінкольн 8 березня зажадав, щоб операція була розпочата не пізніше 18 березня. Але вже на наступний день, 9 березня, армія Дж. Джонстона несподівано пішла з позицій Булл-Рана і, перейшовши річку Джемс, розташувалася на її південному березі. Як стало відомо пізніше, розвідка бунтівників дізналася про план Макклеллана, а їх командування заздалегідь блокувало можливі шляхи атак з форту Монро[22;c.56]. При урочистому вступ частин Потомакскої армії в порожні траншеї, залишені напередодні противником, виявилося невідповідність розмірів колишнього табору південців того числа їх військ, яке постійно називав Макклеллан. Нескладні підрахунки показали, що там знаходилося приблизно 45-50 тис. чоловік. І тоді президент зняв Макклеллана з поста головнокомандуючого 11 березня, мотивувавши це тим, що у зв'язку зі складною операцією в тилу противника генерал не може займати одночасно і свій колишній пост, так як головнокомандувач повинен перебувати у Вашингтоні і координувати дії всіх збройних сил Союзу.

8 березня ерзац-броненосець південців "Віргінія", (захопивши роком раніше на верфі р.Норфолка фрегат північців "Меррімак" і перейменувавши його, бунтівники обшили корпус судна товстим листовим залізом атакував флотилію північчан, що стояла на Хемптонскому рейді, в гирлі річки Джемс, і завдав їй значного збитку. Здавалося, що броньоване чудовисько ось-ось прорветься в русло Потомака і з'явиться біля стін Вашингтона. Проте вже на наступний день, 9 березня, "Вірджінію" атакувало маленьке, спритне судно північчан "Монітор", також обшита залізом, але по конструкції було кроком вперед, що стало, по суті справи, прообразом суцільнометалевих броненосців. Пошкодивши гіганта, "Монітор" змусив його відступити. Не виключено, що і цей епізод став однією з причин зміщення Макклеллана, так як до рятівної появи "Монітора" положення протягом декількох годин виглядало досить загрозливим[23;c.108-109].

Після нескінченних зволікань Макклеллан 17 березня почав завантаження своїх військ на суди, щоб потім висадитися на невеликому Вірджінському півострові (американці, говорячи про цю війну, називають його просто Півостровом) у межиріччі Джемса і Йорка.

4 квітня він отримав незвично різку телеграму від Лінкольна, в якій президент повідомляв, що, оскільки Макклеллан не виповнив даних йому вказівок по захисту Вашингтона, то він, Лінкольн, своєю владою головнокомандуючого затримав в Олександрії вже готовий до відправки корпус Макдоуелла і направив його в район Манассаса.

Макклеллану довелося змиритися з втратою частини свого війська, натомість він отримав на випадок невдачі "незаперечну" відмовку: в самий вирішальний момент йому завадили, відібравши кращий корпус[25;c.560]. З такими аж ніяк не бойовими настроями генерал Макклеллан приступив до так званої кампанії на Півострові. Висадившись на Півострові, три потужних корпусу Потомакскої армії близько місяця стояли без руху, а командувач армією навіть не робив спроб наступати. Це було прямим ударом по інтересах Союзу.

Джексон, тимчасово пішов з Долини, негайно повернули туди. При його армії перебував тоді і генерал Лі, офіційно займав посаду військового радника при штабі президента Девіса. Дізнавшись, що для з'єднання з Бенксом і подальшого наступу на Річмонд рухаються з заходу і частини Фремонта (його знову повернули на фронт: у північчан не вистачало командувачів, так що рахуватися з їх якістю не доводилося), Джексон і вирішили, не чекаючи з'єднання цих двох груп, розгромити їх по черзі. 8 травня стрімким, раптовим ударом Джексон розбив передові загони Фремонта поблизу села Макдоуэлл, у відрогах Аллеганских гір. І відразу ж після цього військо Джексона кинулося на Бенкса. Той негайно відступив, але Джексон зрештою догнав його і двічі поспіль, у Фронт-Ройала і у Вінчестера (23 і 25 травня), завдав жителям півночі дошкульної поразки. Співвідношення втрат було шокуючим для громадської думки Півночі: у Фронт-Ройала Джексон втратив загалом менше 50 чоловік, а північчани - 904. При Вінчестері баланс втрат був більш "пристойним" для Півночі: понад 2 тис. осіб (південці - 350)[22;c.71]. Частини Бенкса в паніці бігли до Харперс-Феррі, де і переправилися за Потомак.

Була зроблена спроба "розправитися" з Джексоном, але той, вміло маневруючи серед переважаючих за чисельністю військ північчан, зумів 8 червня розгромити Фремонта у Крос-Кіз, а 9 червня - групу генерала Дж. Шилдса в Порт-Ріпаблік. У результаті досить короткої кампанії (з 30 квітня по 9 червня) Джексон і його 18-тисячне військо не тільки вистояли проти переслідуючих їх північчан, мали в загальній складності до 70 тис. військ, але й зуміли добряче попсувати їх.

Широко сповістивши країну про "падіння" Йорктауна, який південці з тактичних міркувань взагалі залишили без бою в ніч на 4 травня, Макклеллан повільно рушив уперед[33]. На західному березі Уорвіка північчан чекав "сюрприз": повстанці поставили на шляху їх просування крихітні міни, винайдені генералом Габріелем Рейнсом. Втім, Макклеллан швидко "винайшов" засобі боротьби з мінуванням — наказав прислати до нього групу полонених південців, которих він змушував розмінувати проходи для Потомакскої армії[27;c.217].

До 25 травня північчани опинилися біля залізничної станції Фейр-Оукс, в 7 милях на північний схід від Річмонда. Шлях жителям півночі перегороджувала широка річка Чикахоміні, але жителі півдня, відходячи, не встигли знищити мости через неї, так і сапери Макклеллана вже навели декілька понтонних мостів. Залишалося тільки переправитися і розпочати штурм міста

31 травня, Макклеллан почав переправу через Чикахоміні, південці нанесли сильний удар, причому направили його на частини, які вже форсували річку. На щастя, до них на допомогу, не чекаючи наказу Макклеллана, прийшли війська з північного берега, що і врятувало Потомакську армію від серйозного розгрому. У дводенному бою у Фейр-Оукс (так він названий на Півночі, а жителі півдня іменують його за назвою маленького селища - Сім Сосен) бунтівники втратили 6134 людини, північчани - 5031. В бою був тяжко поранений і надовго вибув з ладу один з військових лідерів бунтівників, генерал Дж. Джонстон.

Після поранення Джонстона президент бунтівників Девіс призначив на його місце генерала, і тоді ж, 1 червня, вірджінські війська, що захищали Річмонд і прилеглі райони, отримали назву армії Північної Вірджинії, що залишалася до кінця війни головною армією Півдня. Відразу ж приступив до дій, кинувши в тил Макклеллана потужну кавалерийскую групу Джеймса Стюарта (частіше його називали просто Джебом)[9;c.491]. У майстерно проведеному рейді (з 12 по 15 червня) Стюарт здійснив своєрідне коло ледь не по всьому периметру оборони північчан, з'ясувавши при цьому їх приблизну чисельність, позиції і наміри. На основі цих даних вирішив повторити прийом Джонстона - розгромити північчан по частинах, використовуючи їх розділеність річкою[35;c.288].

Сповістивши про свій план Джексона Кам'яна Стіна, Чи запропонував йому нанести одночасний удар по флангу північчан. 26 червня почалася битва, що тривала сім днів, та увійшла в історію як «Семиденна битва». Незважаючи на всі зусилля заколотників, на потужну флангову атаку Джексона, північчани вміло захищалися, мужньо переходили в контратаки. Але Макклеллан використовував активні дії противника як черговий привід до зупинки і відступу. Відступивши в ході Семиденної битви, Макклеллан зупинився на північному березі Джемса, поблизу Малверн-Хілла, де повстанці завдали йому ще один удар, який завершив цю битву. В результаті Семиденного битви бунтівники втратили вцілому 20614 людина, північчани - 15 849, причому особливо чутливі втрати армія Північної Вірджинії зазнала саме у Малворн-Хілла. Характерно, що при помітному перевазі загальних втрат у заколотників, вони втратили лише 875 осіб полоненими, а північчани, постійно відступали - понад 6 тис. осіб[49;c.519].

Перший крок переходу до "війни" свобод" Лінкольн і його адміністрація зробили 16 квітня 1862 р., оголосивши про звільнення негрів-рабів у федеральному столичному окрузі Колумбія. Якщо ще восени попереднього року Лінкольн був вимушений з тактичних міркуваннях (з побоювання втратити "прикордонні" штати) відмінити декларацію Фремонта про звільнення рабів в Міссурі, то тепер і сам президент підходив до такого рішення в масштабах країни. Еволюція поглядів Лінкольна в цьому питанні очевидна, хоча і після відміни рабства в окрузі Колумбія, 19 травня, президенту довелося відмінити декларацію іншого генерала, Девіда Хантера, який, так само як і Фремонт, без санкції керівництва оголосив про звільнення рабів в штатах Джорджія, Флорида і Південна Кароліна.

У питанні, відміняти або зберігати рабство, Лінкольн значною мірою залежав від постійної необхідності враховувати можливу реакцію на цей крок всієї сукупності різних сил і чинників, в першу чергу, зрозуміло, усередині країни. Виступаючи за скасування рабства як інституту, президент зовсім не вважав негрів рівними білим і був проти надання їм після звільнення статусу повноправних громадян. Американський історик Дж. Фуллер писав: «Якби Лінкольну наступного ж дня після падіння форту Самтер була надана можливість опублікувати свою Декларацію про емансипацію, була б закладена моральна підстава для всієї його загальної стратегії. Але це було неможливо: по-перше, Північ був не готовий до цього, а по-друге, як сказав сам Лінкольн: "Я не бажаю виступати з документом, неминуча бездіяльність якого, подібно папській буллі проти комети, була б видна всьому світу"..»[40;c.499]. 22 липня 1862 р. на черговому засіданні кабінету міністрів Лінкольн оповістив складений їм проект Декларації про відміну рабства у всіх штатах, що входили в бунтівну Конфедерацію, виключаючи Теннессі, майже вся територія якого була на той час зайнята військами Союзу, і ті округи Луїзіани і Вірджинії, де також панування Конфедерації було вже ліквідовано. Одночасно Лінкольн планував з 1 січня 1863р. (цього дня Декларація повинна була набути чинності) дозволити набір вільних негрів в армію і флот США. При цьому Лінкольн з незвичною для нього твердістю заявив, що рішення його остаточне, а міністрів він просить лише порадити, коли саме обнародувати цю Декларацію[42;c.342].

Думки розділилися, дехто взагалі виражав сумнів в необхідності такого кроку: адже «прикордонні штати», як не раз говорив і сам президент, явно зустріли б Декларацію негативно. Лінкольн визнав корисним пропозицію Сьюарда: не публікувати Декларацію зараз, в умовах військової нестабільності Союзу а почекати якого-небудь військового успіху, як виразився державний секретар, «хоча б середньої величини». В цьому був резон: публікація Декларації після невдач Макклеллана на Півострові могла бути сприйнята супротивником як прояв слабкості, остання спроба якось врятувати положення[35;c.292].

Перехід до "революційних змін", в усякому разі в політичній області, вже позначився. Крім Декларації про звільнення рабів, він був відзначений і іншим важливим кроком у внутрішній політиці. 20 травня 1862 р. був прийнятий закон про гомстеди (тобто земельних ділянках), по якому будь-який громадянин США не молодше за 21 рік міг з 1 січня одержати у володіння ділянку землі розміром в 160 акрів (приблизно 65 га), сплативши за це символічний реєстраційний збір -10 дол. Формально вимагалося протягом п'яти років обробляти отриманy ділянку, і лише після цього він переходив в повну власність власника. Фактично ж ділянки відразу потрапляли в повне користування власників . Закон мав і побічну сторону: буржуазія Півночі, а також різні пройдисвіти вправно використовували його в своїх інтересах, зокрема шляхом скупки ділянок через підставних осіб і подальшої спекуляції ними. Але їства закону про гомстедах це не міняло: він з'явився перемогою прогресивного для того часу шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві[29;c.267].

Бездарно проведена Макклелланом кампанія на Півострові поставила на порядок денний питання про усунення його з поста командуючого найбільшою армією країни - Потомакскою. Лінкольн видав наказ про створення нової армії на чолі з генералом Джоном Попом. Передбачалося, що ця армія, що одержала назву Вірджинської, прийме на себе функції по захисту Вашингтона і прилеглих районів на час знаходження Потомакскої армії (точніше, більшості її частин) на Півострові. Вірджинську армію склали з напіврозбитих Джэксоном в Долині частин Бенкса, Фремонта (але вже не під його командуванням) і Макдоуэлла, і разом з влитими в неї поповненнями, вона налічувала 47 тис. від частини досвідчених, частково нічого не вмілих солдатів[16;c.123].

Приблизно тоді ж вирішено питання і з впорядкуванням загального командування озброєними силами. Усунувши Макклеллана в березні від функцій головнокомандуючого, Лінкольн сам виконував їх протягом рівно чотирьох місяців. Президент відмінно розумів, що не має підстав займати такий пост: він був досвідченим політиком, але не професійним військовим, і його відчайдушні зусилля спішно оволодіти азами стратегії і тактики не могли цього компенсувати. У той же час президент бачив, що в країні немає генералів, гідних зайняти цей пост. Пильно спостерігаючи за діями воєначальників Півночі, Лінкольн сподівався вибрати серед них наступника на непосильний для себе посту главнокомандуючого[20;c.324].

Успішні операції військ Союзу на західному фронті, що увінчалися узяттям 25 квітня спільними зусиллями армії і флоту найбільшого міста Конфедерації Нового Орлеана, підказали президенту, що вести особливо уважні пошуки слід саме на Заході. Лінкольн вже тоді "придивлявся" до генерала Гранта, зразу ж наголосивши на його рішучості, неординарність мислення, відсутність боязні супротивника, властивої, мабуть, усім іншим генералам Півночі. Але пост, займаний Грантом, був тоді не дуже високий - заступник командувача Міссурійским округом[15;c.307].

Перший результат Декларації про звільнення рабів не примусив себе довго чекати: в листопаді республіканська партія програла проміжні вибори в конгрес, який на подальші два роки повністю опинився в руках демократів, що все голосніше вимагали "припинити братовбивчу війну" і визнати незалежність Конфедерації. В той же час відкритого захисту рабства демократи все ж таки уникали, займаючи приблизно таку ж позицію, на якій знаходився і Лінкольн до моменту початку війни - не допускати розповсюдження рабства, але і не робити замах на священне право власності. Загострення внутрішньополітичної боротьби вимагало від адміністрації Лінкольна ще більш умілого і діяльного керівництва ведення війни. Застерігаючи від безпечності, Лінкольн говорив в ті дні: “Ми зараз подібні китобоям, що ведуть важку гонитву. Ми нарешті встромили гарпун в чудовисько, але повинні тепер стежити за своїм курсом, інакше одним помахом хвоста воно відправить нас до прабатька"[20;c.335].

2.2.Другий період війни (травень 1863 — квітень 1865).

Заключний етап війни

Перший же день нового 1863 року ознаменувався вступ в силу Декларації про звільнення негрів-рабів в бунтівних штатах. Хоча її текст був обнародуваний ще 22 вересня, бунтівники і їх прихильники на Півночі все-таки сподівалися, що адміністрація Лінкольна не зважиться на цей крок. На Півдні вважали також, що жорстокий розгром мешканців півночі біля Фредеріксберга "отверезити" Лінкольна і його партію, змусити їх шукати компромісні рішення конфлікту. Але ці надії не виправдалися, Президента вже ніщо не могло поколивати, і Декларація з 1 січня вступила в дію[20;c.339].

Підкріплюючи упевненість Лінкольна в своїй правоті, в ці ж перші дні 1863 р. з далекого Заходу сталі приходити вісті про нові успіхи мешканців півночі. Після того як 25 квітня 1862 р. армією і флотом Союзу був узятий Новий Орлеан, перехід Міссісіпі виявився як би "закупореним" для бунтівників. Її верхів'я ще з початку війни були в руках Союзу, а після перемог Гранту при Генрі, Донелсоні і Шайло бунтівники були відігнані ще далі[30]. З узяттям Нового Орлеана вони втратили і гирло Міссісіпі, і тепер південці зберігали контроль лише над середньою її течією з головною опорою у Віксберзі. Тому головною задачею всього західного фронту в другій половині 1862 р. стало оволодіння Віксбергом і всім переходом Міссісіпі. Це відсікло б від Конфедерації райони, що знаходяться західніше річки, тобто бунтівні штати Техас, Луїзіану і Арканзас[22;c.112].

Заздалегідь призначене Геттісбурзьке перехрестя місцем збору трьох своїх корпусів; їх очолювали тоді кращі генерали Півдня - Дж. Лонгстріт, Е. П. Хілл і Р. Эвелл. Не знаючи цього, але інтуїтивно припустивши, що перехрестя може зацікавити заколотників, Дж.Мід 30 червня наказав створити лінію жорсткої оборони вздовж струмка Пайп, в декількох милях від Геттісбергу. І тоді ж генерал південець Р.Хес, дивізія якого розташувався в сусідньому містечку Кештауні, дізнався, що в Геттісберзі у північчан є, великий склад армійського взуття[33]. За даними розвідки, північчан в містечку не було, і Хес наказав групі солдатів "сходити" в Геттісберг і принести побільше взуття - в Конфедерації це стало проблемою ще на початку війни, не кажучи вже про літо 1863 р.

Поки "заготівельники" добиралися до місця, в Геттісберг увійшла кавалерійська бригада Дж. Бафорда, якому Мід доручив прикривати свій лівий фланг[66;c.176]. Виявивши, що містечко зовсім не порожній, як їм сказали, солдати Хеса вважали за краще повернутися назад. Але Хес, загорівся бажанням взути своїх хлопців і вважав, що в Геттісберзі може бути хіба що загін недосвідчених міліціонерів, вранці 1 липня послав туди ледь не всю дивізію.

Той момент, коли авангарди Хеса, підійшовши до містечка, зав'язали перестрілку з дозорами Бафорда, і став початком Гетісберзької битви. Обидва командира кинули в бій все, що було у них під рукою, потім у бій стали втягуватися всі нові сполуки. До жителів півночі наспів корпус У. Рейнольдса, якому Бафорд прислав записку з проханням про термінову допомогу[56;c.265]. У свою чергу Рейнольдс перед від'їздом до Геттісбергу розіслав всюди повідомлення про початок сутички, і, можливо, це в кінцевому рахунку і допомогло стримати люті атаки південців. Через якісь хвилини, коли Рейнольдс повів свій корпус в атаку, снайпер-південець прострелив йому голову. А його солдати, наткнувшись на потужний вогонь артилерії (її встиг підтягнути до перехрестя Хес), стали повільно відходити. У ці перші години бою співвідношення сил було приблизно 3 до 1 на користь заколотників, і воно могло погіршитися, так як до містечка вже поспішав весь корпус Евелла[49;c.540-541].

Наближення частин Евелла зауважив командувач 11-м корпусом північців Олівер Ховард, який спостерігав за боєм з дзвіниці лютеранської семінарії, що стояла на високому хребті, тому і названим Семінарським. Негайно кинувши в бій свій корпус, Ховард встиг перекрити дорогу Евеллу. Але одну дивізію він завбачливо залишив у резерві біля підніжжя Цвинтарного хребта, який у південних околиць селища завершувався одноіменним пагорбом. Інший край хребта мав дві вершини - Великий і Малий Раунд Топ, які, як і сам хребет, зіграли в битві ключову роль. А резервна дивізія Ховарда відразу ж окопалася, і не марно.Пізно ввечері до Геттісбергу нагодилися ще два корпуси північчан, до півночі прибув і сам Мід, прийняв загальне командування боєм[22;c.112].

2 липня бій розгорівся з новою силою. На північчан були кинуті корпуси Евелла і Е. П. Хілла, а у другій половині дня - ще й Лонгстріта. Чи вимагав, щоб Лонгстріт також атакував з самого ранку, але той затявся, вважаючи більш розумним взагалі не атакувати, а виманити північчан з їх вдалих позицій на обох хребтах.

У підсумку Лонгстріт виявився як би в резерві і завдав сильний удар якраз в момент, коли північчани вже видихалися[19].

І все ж їм вдалося утримати свої основні позиції, зокрема вершини Великий і Малий Раунд Топ, причому останній північчани в плутанині бою залишили неукріпленним. Коли розвідка заколотників виявила це, генерал Худ наказав терміново утягнути на вершину знаряддя і впритул розстріляти частини північчан на Цвинтарному хребті[15;c.349]. Але раніше Мід наказав начальнику своїх інженерних військ генералу Р. Уоррену піднятися на Малий Раунд Топ і подивитися звідти, як йдуть справи на лівому фланзі. Уоррен, виявивши, що вершина ніким не захищається, терміново викликав туди війська. Капітан-північчанин П. Ферлі з 140-го полку добровольців Нью-Йорка згадував: “Ті з повстанців, які наблизилися до нас настільки, що втекти було майже неможливо, покидали гвинтівки, підняли руки і, скориставшись тим, що ми трохи послабили вогонь, кинулися прямо на нас і віддалися в полон. А тим часом ті, хто був не так близько безладно відступили"[19].

3 липня напруження боїв не спало, навіть трохи зросло. Їх епіцентр змістився тепер на південний схід від Геттісбергу, в район пагорба Калп і протікав на схід від нього струмка Рок. Чи намірився потужним вогнем 159 гармат, встановлених на захопленому повстанцями напередодні Семінарському хребті, збити суперників з сусіднього, Цвинтарного хребта.

Лі кинув в останню, як він сподівався, атаку на хребет ударну 15-тисячну групу з дивізій Пікетта і Петтігрю (він замінив пораненого Хеса). Деякі з підлеглих Лі заперечували проти такої ризикованої атаки. Так, командир артилерії південців генерал Е. Александер писав у мемуарах: "Здавалося божевіллям кинути піхоту в цей вогонь, під яким їй довелося б йти майже три чверті милі при повному світлі липневого сонця"[10].

На наступний день, День незалежності США, Лі, бачачи, що північчани так і не збираються атакувати, вирішив відвести свої війська у Вірджінію. У страшній Геттісберзькій м'ясорубці сили були приблизно рівні (88 тис. у північчан проти 75 тис. у південців), причому в перший день битви південців на полі бою було втричі більше. Лі кинув у бій свої кращі частини, зробив, мабуть, все, на що був здатний, але не зміг зломити оборони північчан і встояти проти їх атак. Тому головним підсумком Гетісберзького битви стало крах міфу про непереможність і кращої армії Конфедерації. День незалежності США, 4 липня, ознаменувався не тільки успіхом при Геттісбергові, але й перемогою, здобутої далеко на Заході, де, головним завданням у планах Півночі на 1863 р. було захоплення Віксберга. Перші такі спроби робилися і в попередньому році.[19] Скандально відомий демократ-політикан з Іллінойсу Джон Макклернанд, що став на початку війни генералом, зумів шляхом спритних політичних інтриг домогтися того, що Стентон 21 жовтня 1862 р. за згодою Лінкольна призначив його командувачем усіх військ, які передбачалося використовувати для захоплення Віксберга. Оскільки передбачалося тертя і протести, наказ Стентона був секретним[9;c.529].

Наказ про призначення Макклернанда деякий час був таємницею не тільки для Гранта, але і для головнокомандувача Хэллека. Коли вже в кінці жовтня в Мемфіс стали прибувати завербовані Макклернандом новобранці, Грант з подивом запитав Вашингтон, що за війська з'являються в його окрузі і кому вони підпорядковуються. 11 листопада Хеллек, все ще нічого не знав, повідомив Гранту: "Ви владні командувати всіма військами, які направляються на Ваш округ, і маєте право атакувати ворога, де Вам буде завгодно". І незабаром Грант почав наступ з району Коринта, маючи на увазі в подальшому атакувати Віксберг, де вже спішно концентрував війська заколотників генерал Дж. Пембертон, перетворив місто на потужну фортецю[10].

18 грудня Гранту було надіслано розпорядження розбити свою розвинену армію на чотири корпуси, і один з них віддати Макклернанду. До того часу Грант вже доручив частинам Шермана у взаємодії з флотом атакувати Віксберг. Однак Пембертон, розмістив на стратегічно важливих кручах Чикасоу 14-тисячне військо і потужну артилерію, у запеклих боях 27-29 грудня зумів відбити всі атаки Шермана, частини якого втратили при цьому 1776 осіб (у тому числі 208 убитими); втрати Пембертона були значно менше - відповідно 207и 63. Шерман - відступив до Мемфіса, де дізнався, що його частини включені в новий корпус Макклернанда. Дочекавшись гарної погоди, Грант (у проміжку він провів ряд допоміжних операцій) на початку квітня рушив війська на західному березі річки на південь. Після виснажливого походу армія 30 квітня вийшла в намічений пункт і почала переправу через Міссісіпі. Легко відбивши опір невеликих гарнізонів південців на східному березі, північці рушили на Віксберг. Пембертон перебував тоді в столиці Міссісіпі - Джексоні. Дізнавшись про наступ Гранта, він кинувся в Віксберг, гарнізон якого становив 35 тис. чоловік[13;c.189-191]. Командувач силами Конфедерації на Заході Дж. Джонстон, який перебував у Талла-Хомі при армії Б.Брегга, надіслав Пембертону наказ: терміново стягнути в ударний кулак всі наявні в районі частини, піти назустріч Гранту та розбити його. А 9 травня і сам Джонстон отримав по телеграфу наказ військового міністра Конфедерації Дж.Седдона: негайно їхати до місця подій.

Дізнавшись, що жителі півдня стягують до Віксбергу війська, Грант 7 травня широким фронтом рушив війська вперед. На цьому етапі операції він застосував той самий ризикований, але ефективний, тактичний крок: повністю відмовився від комунікацій і наступав прямо по тилах супротивника, крізь них, "забезпечуючи армію на місцевості". У пресі півдня з'явилися звинувачення Гранта в мародерстві, безчесних методах ведення війни тощо. Але крок цей диктувався нещадною логікою війни[23;c.159].

16 травня, виявивши наближення частин Гранту, Пембертон наказав зайняти оборону на пагорбі Чемпіона і навколо нього, причому на самій вершині було встановлено гармати. Та заколотники вже встигли добратися до Біг-Блэк-Рівер і переправитися через неї. Невелику групу встигли обігнати частини Шермана, блокувавши дорогу біля струмка Бейкер. Через кілька тижнів в Мобіл прийшли залишки дивізії У. Лоринга. Всього в битві при пагорбі Чемпіона заколотники втратили 3851 людини, сіверяни — 2441.

17 травня армія Гранта почала переправу через Біг-Блек-Рівер. На наступний день, 18 травня, північчани, наблизившись до Віксберга і почавши його обстріл, приступили до облоги міста. І одночасно завершився безприкладний марш Гранта по тилах заколотників, в ході якого північці пройшли в загальній складності понад 200 миль, виграли п'ять боїв і безліч дрібних сутичок, втративши при цьому трохи більше 2 тис. чоловік. А жителі півдня за 17 днів цього маршу втратили більше 10 тис. чоловік і 88 знарядь[27;c.286]. 19 травня розпочався загальний штурм Віксберга, але повстанці зуміли відбити його потужним артилерійським вогнем. Те ж відбулося і при повторному штурмі, 22-го числа. Дві спроби взяти Віксберг штурмом обійшлися Півночі у 3,2 тис. чоловік убитими і пораненими.

Тоді ще не всі частини Гранта підтягнулися, до Віксберга; на початку облоги їх було не більше 34 тис. осіб. Але вже до перших чисел червня місто облягали 54 тис. Віксберг ж боронили близько 30 тис. повстанців. Після того, як за наказом Гранта частини Шермана відбили 30-тисячне військо, що наближалось до Віксбергу, зібране Джонстоном, стало ясно, що місто приречене[19]. До кінця червня Віксберг осаджувала вже 70-тысячна армія жителів півночі. Грант призначив вирішальний штурм на 6 липня. Однак ще 3 липня Пембертон і його штаб, визнавши опір безглуздим, запросили Гранта на переговори про можливості перемир'я, щоб уникнути подальшого кровопролиття. Грант відповів своєю вже звичною умовою: беззастережна капітуляція.

Вранці 4 липня 29511 солдатів і офіцерів на чолі з Пембертоном вийшли з-за укріплень Віксберга і склали зброю. Грант, звичайно, не планував цього наперед, але сталося так, що цей тріумф, як і перемога при Геттісберзі, співпав з Днем незалежності США[25;c.568].

29 лютого 1864 р. з ініціативи Лінкольна конгрес схвалив проект про надання Гранту найвищого військового звання - генерал-лейтенанта, а 1 березня президент підписав цей указ. 9 березня, Грант був запрошений на засідання кабінету міністрів, де Лінкольн оголосив указ про присвоєння йому звання генерал-лейтенанта. А після засідання Лінкольн у приватній бесіді повідомив генералу, що днями він стане головнокомандувачем усіма арміями Союзу. Наказ про це президент підписав 12 березня. Але ще до цього Лінкольн зустрічався з Грантом, причому у присутності Хэллека і Мес. Серед останніх однією з найбільш яскравих на завершальному році війни став марш Шермана до моря. З втратою Джорджії Конфедерація виявилася б розрізаної на дві частини, позбавлені всякої взаємної зв'язку". Саме такий план і був запропонований Грантом генералу Шерману, але, на жаль, тільки в березні 1864 р[13;c.204].

Як і було домовлено, Шерман виступив у похід на Атланту одночасно з Грантом, 4 травня, на чолі більш ніж 100-тисячної армії. Шерману підкорялися, якщо говорити точно, не одна, а три армії - Камберлендська, Теннессійська і Огайська, на чолі яких стояли досвідчені генерали Дж. Томас, Дж. Макферсон і Дж. Ско-філд. А суперником Шермана був Джозеф Джонстон, який змінив генерала Брегга після розгрому повстанців у Чаттануги. У двох корпусах (їх очолювали Дж. Худ і У. Харді) було до початку кампанії, за даними самого Джонстона, 41 856 осіб.

Армія Шермана 8 липня вийшла до річки Чаттахучи, останньому природного рубежу перед Атлантою. Сіверяни в різних місцях відразу ж почали переправу на південний берег, а Шерман вже готував штурм міста. Атланта, що виникла менш ніж за 30 років до описуваних подій, встигла стати одним з найбільших міст країни і індустріальним центром аграрного Півдня. Стратегічне значення міста для Конфедерації було величезне: з його втратою неминуче впала би західна ділянка всієї системи оборони бунтівників[15;c.367]. Знаючи це, Джонстон самим ретельним чином зміцнював підступи до Атланти.Постійні відходи Джонстона викликали зростаюче невдоволення військово-політичного керівництва Конфедерації і її населення. Преса Півночі і Півдня іменувала генерала не інакше, як "відступаючим Джо". У ніч на 26 серпня Шерман потай вивів майже всі свої війська на захід від Атланти, залишивши в траншеях лише корпус Р. Слокама[19].

Лише в ніч на 30 серпня Худ дізнався, що північчани вийшли до залізничної станції Джонсборо, далеко у нього в тилу. Він кинув туди корпус Харді, посилений до 24 тис. чоловік, і вже 31 серпня бунтівники увірвалися на станцію. Зав'язався важкий бій, але частини Ховарда відбили всі атаки Харді, а на наступний день так розгромили його, що бунтівники ледве встигли внести ноги. Худу довелося спішно евакуювати Атланту. Худ відвів армію на південний схід, зумівши уникнути зіткнення з силами північчан у Джонсборо. 4 вересня він телеграфував у Річмонд, що його армія тепер базується біля залізничної станції Лавджой в 30 милях на південь від Атланти. В честь Шермана і його армії складалися поеми, писались марші, а Лінкольн навіть розпорядився відслужити в церквах подячні молебні і надіслав Шерману телеграму з висловленням подяки нації. В ході кампанії за оволодіння Атлантою, з 4 травня по 2 вересня, у північчан вибули з ладу 31687 осіб, у тому числі 4423 були вбиті. Ситуація тих днів ускладнювалася тим, що Худ несподівано рушив залишки своєї армії на північний захід[20;c.393-396]. Пішовши в сторону від Атланти, він явно рвався в штати Середнього Заходу. Відомості про виступ армії Шермана з Атланти "кудись на південь" привели в Конфедерації до вибуху як паніки, так і судомної войовничості. Із закликами до населення Джорджії зверталися міністри і сенатори Конфедерації.19 листопада з Річмонда прийшов черговий лист від шести конгресменів-південців, які писали: “Нехай кожен чоловік візьметься за зброю! Виводьте ваших негрів, коней, худобу і продовольство від армії Шермана! Кидайте все, що не можете забрати! Спалюйте всі мости, міцно заблокуйте всі дороги на його шляху! Атакуйте ворогів у фронт, у фланги, в тил вдень і вночі! Не давайте йому відпочинку!"[33].

У перших числах грудня його колони одна за одною почали в різних місцях виходити до узбережжя Атлантики. Шермана чекали суди флоту з Півночі, який ще в кінці листопада був висаджений на узбережжі з диверсійною групою, яка 6 грудня спробувала перерізати залізницю Саванна - Чарлстон, але повстанці зуміли відбитися. Розвідники Шермана повідомили, що оборона Савани доволі сильна. Вдень 11 грудня штурмова дивізія У. Хейзена пішла в атаку. Саме в ті хвилини з боку протоки Оссабо з'явилося судно з прапором США. Це була канонерка "Кульбаба", яка вже кілька днів разом з іншими судами північчан виглядала, чи не з'явиться де небудь армія Шермана. Шерман ж, діставшись на шлюпці до "Кульбаби", а потім і до флагманського корабля північчан, телеграфував у Вашингтон, що доля Савани вирішена. Північ знову тріумфував: Шерман і його армія не тільки "знайшлися", але і вийшли до океану, порубавши територію бунтівників(17 грудня)[49;c.620-623].

Шерман направив "старого знайомого", генералу Харді, тепер стоявшого на чолі оборони Савани, з пропозицію про здачу міста. Повагавшись, Харді погодився. Його солдати потай навели три понтонних моста через рукава річки Савана, і в ніч на 21 грудня військо Харді вислизнуло з міста і пішло в Чарльстон. А вже о 5 годині ранку в Савану вступали загони Шермана.

Шерман вже в кінці січня виступив з Савани на північ. В Річмонді повідомлення про новий наступ північчан викликали паніку. Чи наказав розбитого під Нашвиллом Худу терміново йти із залишками армії і поповненнями з новобранців навперейми Шерману і зупинити його. Одночасно в Північній Кароліні проходив екстрений донабір міліції, і незабаром цей штат виставив проти Шермана до 40 тис.осіб. На чолі їх стояв Борегар, формально командував військами Конфедерації в обох Каролинах і в Джорджії (останній, втім, заколотники втратили після заняття Шерманом Савани)[9;c.548]. Крім того, приблизно 20-тисячне військо на чолі з Борегаром вартувало в Північній Кароліні армію Скофілда, ще на початку січня надіслану Шерманом для захоплення найважливішого порту Уілмінгтона і подальшого з'єднання з основною групою.

Взяттю Уілмінгтона передувала важлива операція з оволодіння свого роду ключем до нього - фортом Фішер. Ця операція почалася ще в грудні 1864 р. Тоді взяття форту було доручено Батлеру при підтримці флоту, але генерал, боячись штурмувати потужні стіни Фішера, висунув авантюрний план: таємно підвести до них начинений порохом судно і підірвати його разом зі стінами[24;c.329]. У ніч на 24 грудня ця безглузда спроба закінчилася, марним вибухом судна, так і не підведеного впритул до стін форту. Батлер, не підтримавши атаки флоту і кинувши на прострілюємий берег до 600 своїх встигших висадитися десантників, та ганебно втік у форт Монро. Негайно звільнивши Батлера за боягузтво, Грант призначив на його місце генерала Альфреда Террі, який протягом (12-15 січня) при активній участі флоту здійснив цю складну і вкрай важливу для Півночі операцію, захопивши форт Фішер і повністю розгромивши його гарнізон.

22 лютого частині Скофілда і Террі вступили в Вілмінгтон. Брегг не встиг цьому перешкодити, і тепер його завданням було не пропустити Скофілда в район Голдсборо, де намічалося його з'єднання з Шерманом. 17 лютого війська Шермана увірвалися в Колумбію, яка виявилася взагалі ніким не захищеною.

Генерал Лі (Девіс ще 3 лютого, поступившись за проханням населення і армії своєю посадою, призначив Чи головнокомандувачем усіма арміями Конфедерації) поставив командувачем в обох Каролинах Дж. Джонстона, який з липня 1864 р[19]. (після зняття його Девісом за відступ до стін Атланти) перебував не у справ. У розпорядженні Джонстона було приблизно 45 тис. чоловік, близько половини з них він зібрав у кулак в центрі Північної Кароліни (з Південної також довелося попрощатися після втрати її столиці Колумбії і головних портів Уілмінгтона і Чарлстона), маючи намір дати там Шерману рішучий бій. Л Брегг все ще "чергував" між Уілмінгтоном і Голдсборо, сподіваючись перегородити дорогу Скофілду[25;c.624-629].11 березня його частини вступили в Фейетвілл. 19 березня біля Бентонвілла 27-тисячне військо Джонстона-Брегга (10 тис. солдатів безпосередньої участі у битві не брали) кинулося в атаку на північчан ледь не змусивши їх до втекти. Тільки вранці 20 березня, після виходу до місця бою головних частин північчан на чолі з Шерманом, заколотникам самим довелося відступати. 22 березня північчани увійшли в Голдсборо, де на наступний ранок до них приєдналися частини Скофілда і Террі[16].

За два з невеликим місяці Шерман пройшов від Савани до Голдсборо приблизно 425 миль.Плануючи йти на з'єднання з Грантом, Шерман все ж вирішив трохи затриматися в Голдсборо. До того часу центр подій знову перемістився в Вірджинію. В кінці січня керівництво Конфедерації зробило відчайдушну спробу домогтися миру на почесних умовах. У розташування Потомакскої армії прибули (згідно попередньої листування) три делегати Півдня на чолі з віце-президентом Конфедерації А. Стефенсом[44]. 3 лютого у форту Монро, на борту президентського пароплава з ними вели переговори Лінкольн і Сьюард. Після декількох годин марних розмов посланці бунтівників поїхали ні з чим: в доставленому ними листі Дж. Девіса і в їх власної позиції мова йшла тільки про "дві країни", тобто про збереження роздільного існування Конфедерації і Союзу, тоді як головною умовою керівництва Півночі було саме возз'єднання країни. В ніч на 25 березня диверсанти-південці потайки підкралися до пікетів північчан у форті Стедмен, але їх вилазка зазнала поразки[33] .

На наступний день, (26-го), на з'єднання з Грантом вийшов Шерідан, який завершив операції в Долині. (29 березня - 2 квітня) Грант успішно здійснив серію операцій проти частин бунтівників у районі Пітерсберг - Річмонд і після вирішальної генеральної атаки, проведеної на світанку (2 квітня), стримуваний жителями півдня протягом 10 місяців фронт звалився в лічені хвилини. Стало ясно, що відстояти Пітерсберг і Річмонд вже не вдасться, але він ще сподівався відірватися від північчан і з'єднатися з Джонстоном. Президент Девіс і його уряд, застережені, спішно покинули Річмонд і потягом вирушили в Данвілл містечко на кордоні Вірджинії і Північній Кароліні, який вони тут же проголосили тимчасовою столицею Конфедерації[27;c.349].

Лі зумів в обстановці хаосу і загальної паніки зупинити натиск північчан і ви-рватися на чолі приблизно 40 тис. чоловік в район містечка Амеліа. Там повстанці зупинилися, очікуючи прибуття з Данвілла раціонів, але кавалерія Шерідана, використавши цю затримку, зайшла південцям в тил і перерізала залізничну колію, та й інші шляхи відходу до Данвіллу. З іншого флангу по п'ятах переслідувала Грант. Все ж сподіваючись прорватися, Лі двинув залишки армії до містечка Аппоматтокс, про який в ті дні чи знали всі вирджинці. Знову випередивши, частини Шерідана ввечері (8 квітня) увірвалися на залізничну станцію Аппоматтокс (милях в 2-3 від самого містечка) і з ходу захопили стояли там чотири потяги з продовольством і боєприпасами для армії[23;c.200]. Ще напередодні, (7 квітня), Грант через парламентера запропонував здатися, щоб уникнути подальшого кровопролиття. Той відповів, що не вважає своє становище безнадійним, але на випадок, якщо б воно раптом стало таким, хоче знати умови Гранта, який повідомив: остаточні умови миру має право підписувати тільки уряд Союзу, його ж цілком влаштувало б зобов'язання і його армії "не піднімати зброї проти уряду США"[25;c.478]. Лі у відповідь запропонував зустрітися (9 квітня) для більш детальної розмови.

Ця історична зустріч відбулася вдень (9 квітня) в будинку місцевого фермера У.Макліна. На листку паперу Грант написав свої умови: жителям півночі повинні передати списки готівкового складу військ, потім офіцери повинні були дати підписку за себе і від імені солдатів про лояльність до уряду США, після чого слід було передати жителям півночі все армійське майно. Офіцерам, правда, дозволялося зберегти особисте майно і коней. На прохання Чи коней зберегли і за тими солдатами, які свого часу прийшли з ними на службу. А після завершення формальної сторони здачі всі екс-заколотники могли вирушати додому[25;c.502].

Через три дні, (12 квітня), біля Аппоматтокса відбулася церемонія здачі зброї армією. Офіцер-південець Р. Дуглас згадував: “Щільна лінія солдатів Союзу стояла навпроти нас у повному мовчанні. Коли мій поріділий і обірваний загін під продірявленим кулями прапором прямував на своє місце, хто в лавах блакитних мундирів порушив мовчання і жалібно вигукнув триразове привітання останньої які здавалися бригад. Воно було підхоплено усіма, хто знав, що воно означає. Але для нас це солдатське великодушність виявилося вище того, що ми могли винести. Багато сивих ветерани ридали, як жінки". [24;c.275]

Постало питання і про капітуляцію інших груп південців, насамперед частин Джонстона, найбільш великих. Але перш ніж Шерман і Джонстон для обговорення формальностей зустрілися (17 квітня) в столиці Північної Кароліни Ролі, відбулися події, що повергли країну в жах. Ввечері (14 квітня) президент Лінкольн, дивився виставу у театрі Форда, був смертельно поранений актором-невдахою Джоном Бутсом. На наступний день президент помер, і його місце зайняв 57-річний віце-президент Ендрю Джонсон.

Тоді ж, увечері (14 квітня), в будинок державного секретаря Сьюарда увірвалося кілька вбивць, один з яких поранив ножем Сьюарда, а потім і його 35-річного сина Фредеріка, який кинувся на захист батька. Змовники мали намір вбити і Гранта, але не застали його в президентській ложі в театрі, а потім, хоча і намагалися вистежити, не знайшли підходящого моменту для нападу[25;c.590].

26 квітня Джонстон і Шерман підписали перемир'я, за яким в Грінсборо склали зброю 37047 південців. Здалися і менш великі групи: Р. Тейлор в Міссісіпі та Алабамі (4 травня). Е. Кербi-Сміт в Арканзасі і Луїзіані (26 травня) та ін. В останні дні війни кавалеристи генерала-північчанина Вілсона провели в Алабамі блискучу за задумом та виконанням рейдову операцію, яку американські історики Р. і Т. Дюпай назвали "провісником танкових бліцкригів майбутнього". 10 травня в Ірвінс-Віллі, на кордоні Джорджії і Флориди, був випадково затриманий і встановленні особистості заарештований екс-президент екс-конфедерації Девіс. 29 травня президент США Е. Джонсон у спеціальній декларації оголосив про амністію всім учасникам заколоту, крім вищих військових і цивільних лідерів Конфедерації, особисто відповідальних за сецесію і розпалювання війни.

З горнила Громадянської війни Америка вийшла в новій якості. Переживши небувалий економічний підйом, до початку ХХ століття вона на весь голос заявила про себе на міжнародній арені.

14 квітня 1865 р., через п'ять днів після закінчення Громадянської війни, був убитий президент Авраам Лінкольн. Втім, і він не зміг би запобігти конфлікту, що послідували за поразкою Конфедерації. Отримавши шанс на перебудову, південні штати поспішили законодавчо обмежити права чорного населення. Це призвело республіканську більшість у Конгресі в такий гнів, що удар у відповідь – програма Реконструкції Півдня – не змусила себе чекати.

2.3 Наслідки громадянської. Реконструкція Півдня

Способи та умови повернення бунтівних штатів до Союзу, стали обговорюватися ще в період громадянської війни. Належало визначити майбутнє повсталих штатів, долю активних борців з федеральною владою і статус звільнених рабів, які не мали ні прав, ні громадянства, ні землі[62;c.227]. Президент Лінкольн був прихильником відродження єдності нації і наполягав на великодушному відношенні до переможених заколотникам (за винятком непримиренної верхівки конфедератів), пропонуючи повністю відновити їх у політичних правах і допомогти включитися в нові економічні умови[67;c.489]. Амністія повинна була поширюватися на всіх відмовилися від колишніх переконань. Штати, де навіть 10% виборців визнавали федеральний уряд і підтримували скасування рабства, президент пропонував повернути в Союз на повноправною основі. Билися за демократію негрів він вважав можливим поетапно наділити виборчими та іншими громадянськими правами[57;c.265].

Радикальні республіканці в конгресі, очолювані Чарлзом Самнером і Тадеушем Стівенсом, критикували «м’який курс» Лінкольна, наполягали на встановленні військового контролю над колишніми бунтівними штатами, покаранні активних сепаратистів позбавленням громадянських прав, наділення звільнених рабів конституційними правами.

Після завершення громадянської війни перед країною постала проблема реконструкції — відновлення державної єдності і перебудови життя Півдня. Першим кроком на цьому шляху було повне та безповоротне скасування рабства. У лютому 1865 р. конгрес прийняв 13-ту поправку до Конституції США, яка забороняла рабство на всій території країни. Але чекали свого вирішення інші проблеми: умови допущення колишніх штатів конфедерації до союзу, статус колишніх рабовласників і рабів, організація влади на Півдні та ін. У правлячих колах США щодо цього питання єдиної думки не було[33;c.309].

Республіканська партія стала здійснювати Реконструкцію відразу після загибелі Лінкольна, слідом за капітуляцією Півдня, не маючи узгодженого плану. Новий президент Ендрю Джонсон (1865-1869), представник правого крила республіканців, який взяв за основу план Лінкольна, наштовхнувся на жорсткий опір радикальних однопартійців, які представляли демократичні кола фермерів і промислової буржуазії, коли стало відомо, що перші чотири південних штату, допущені ним у Союз , налаштовані на перегляд підсумків громадянської війни і розробляють так звані «чорні кодекси», які повертали колишніх рабів в залежне юридичне становище та забороняли колишнім рабам мати власність, позбавляли їх свободи пересування, слова, зборів, права брати шлюб з білими і т. ін[35;c.204]. Виникла загроза нової громадянської війни між плантаторами і колишніми рабами. Ситуація загострилася після виборів до конгресу США у грудні 1865 р. депутатів від південних штатів. Серед новообраних було чимало колишніх лідерів конфедерації. Радикально налаштовані члени конгресу домоглися рішення не допустити цих депутатів до зали засідань і передати справи проведення реконструкції конгресові. Нагнітаючи атмосферу страху, плантатори, вже в 1866 р, стали організовувати озброєні банди, серед яких виділялася таємна терористична організація «Ку-клукс-клан»[65;c.586]. Вони влаштовували масові погроми, вбивали колишніх рабів, які не бажали працювати на плантаціях в якості безправних орендарів-здольників. У липні 1866 р. конгрес прийняв 14-ту поправку до Конституції США, згідно з якою колишні лідери конфедерації позбавлялися права посідати державні посади, а негри зрівнювались у правах з білими.. Більшість же конфіскованих під час війни маєтків плантаторів було повернуто колишнім власникам. Президент провів у травні 1865 часткову амністію плантаторів-заколотників і спокійно поставився до того, що колишні лідери Конфедерації, замість того, щоб понести покарання, стали депутатами в конгресі США від цих південних штатів або зайняли посади в місцевих законодавчих зборах[39;c.153].

Користуючись розбіжностями в стані республіканців, колишні рабовласники намагалися звести до мінімуму результати своєї поразки, зберегти політичне й економічне панування на Півдні та затвердити на піврабські порядки. Негри були позбавлені багатьох прав, включаючи свободу пересування, зборів, володіння зброєю. Всі їхні спроби чинити збройний опір гнобителям і відмовитися платити земельну ренту придушувалися федеральними військами[41;c.496].

За всім цим принциповим проблемам післявоєнного устрою в американському суспільстві не було єдності. Внутрішньополітична ситуація різко загострювалася, зумовивши накал як міжпартійної, так і внутрішньопартійної боротьби. Очевидне прагнення реставрувати колишні порядки в південних штатах викликало опір не тільки негрів, але і широких мас фермерів, ремісників, робітників і представників демократичних кіл по всій країні. Орієнтувалося на них ліве крило Республіканської партії, спробувало усунути президента Джонсона від заходів з реконструкції Півдня і доручити їх спеціально створеного комітету Конгресу. У 1868 р радикальні республіканці намагалися надати Е. Джонсона суду Сенату (імпічменту) за злочинне потурання з використанням президентського поста. Об’єктивно, виступаючи проти плантаторської реакції на Півдні, вони діяли в інтересах фінансово-промислових кіл Півночі і середніх верств Заходу, зацікавлених у зміцненні ліберально-ринкових механізмів в економіці[56;c.200].

За наполяганням радикального крила республіканців Конгрес у квітні 1866 прийняв білль про громадянські права негрів, а в липні 1866 – 14 поправку до конституції про надання неграм цивільних прав, головним з яких було право голосу. Ця поправка встановлювала громадянську рівність усіх жителів (за винятком індіанців) і обмежувала права бунтівників. Перетворюючи колишніх рабів, що складали 40% населення південних штатів, в виборців радикальні республіканці прагнули позбавити їх колишніх власників політичного впливу в країні і послабити Демократичну партію, сохранявшую зв’язок з плантаторами. Перемога Республіканської партії на листопадових виборах 1866 підтвердила правильність такого розрахунку.

Вже 2 березня 1867 переможці прийняли «Закон про реконструкцію Півдня»[62.]. Це був початок радикальної Реконструкції. Вона проводилася в умовах воєнного стану та розділу південних штатів на 5 військових округів, на чолі яких стояли генерали федеральної армії, які здійснювали виконавчу владу. За сприяння армії, місцевої міліції, громадських «бюро звільнених», низових організацій Республіканської партії (союзних ліг) була проведена підготовка до виборів, в яких брали участь негри[47]. У деяких місцевих законодавчих зборах до складу нижньої палати були обрані до 40-50% негритянських депутатів. У Південній Кароліні, Міссісіпі, Луїзіані негри були обрані віце-губернаторами. 30 березня 1870 Конституція США була доповнена П’ятнадцятої поправкою, що забороняла позбавляти громадян виборчих прав за ознакою кольору шкіри, приналежності до іншої раси або колишнього перебування в рабстві[45;c.300]. Ця поправка завершила низку радикальних політичних перетворень періоду Реконструкції.

Демократизація відбувалася примусово. Для організації життя в нових умовах на Південь прибутку федеральні чиновники і багато учасників громадянської війни з Півночі, серед яких були і авантюристи – «саквояжніков», що мріяли про легку наживу і викликали особливу неприязнь у жителів півдня. Присутність армії дозволило федеральної влади проводити всі заходи з опорою на закон, допомагаючи південним штатам відступити добровільно, «зберігаючи обличчя»[43;c.198]. У 1868 р сім з 11 південних штатів погодилися з вимогами федеральних властей, прийняли нові конституції (з урахуванням Тринадцятої і Чотирнадцятої поправок), в них були утворені уряди штатів, обрані законодавчі органи влади та представники в Конгрес США. Техас, Міссісіпі, Віргінія прийняли умови центральної влади лише до початку 1870, а в Джорджії режим воєнного стану був скасований в 1877 р[41;c.588].

Економічні перетворення були значно скромнішими. Аграрне питання не було вирішене демократично. Негри так і не отримали земельних наділів за рахунок власності плантаторів. Їм дозволялося купувати нерухомість і землю відповідно до закону про гомстедах. Перемога Півночі сприяла промисловому підйому, зачепили і південні штати. Відновлювальні роботи стимулювали появу нових залізниць, портів. Розвивалася будівельна галузь. Підприємницька активність виявилася не чужа колишнім плантаторам, які будували своє господарство по-новому, набували комерційні навички[40;c.223].

Обраний президентом від Республіканської партії в листопаді 1868 герой війни генерал Улісс Сімпсон Грант (18681876) заохочував всі види підприємницької активності. Обидві його адміністрації скандально прославилися корупцією, але саме в той період в США були збиті великі статки, які відіграли важливу роль в історії країни через півстоліття[36].

Відмінності між Північчю і Півднем, настільки очевидні напередодні війни, стиралися. Радикальна Реконструкція Півдня поступово сповільнювалася. Її кульмінація припала на початок 1870-х років, а потім рух ішов по низхідній лінії. У підсумку, багато з реформ періоду Реконструкції були переглянуті або забуті. З політичної сцени йшли найбільш послідовні борці з рабством з числа радикальних республіканців. За тривалий період свого перебування при владі Республіканська партія не раз піддавалися критиці, і все більше концентрувала свої зусилля на захисті інтересів великого бізнесу північно-східних штатів. Демократична ж партія, втративши своєї колишньої опори – плантаторів, змушена була поступово розширювати електоральну базу за рахунок фермерів, дрібних власників Півдня і Заходу[30;c.219].

Завершилася Реконструкція сумнівним політичним компромісом, досягнутим з волі обох партій. Який переміг з мінімальним відривом на президентських виборах 1876 кандидат від Демократичної партії С. Тілден погодився на свідомо упереджений перерахунок голосів в обмін на обіцянку став черговим президентом республіканця Рутерфорда Бернарда Хейса (1877-1881) вивести війська з південних штатів, завершити Реконструкцію і піти на ряд поступок Півдню в сфері тарифної політики[36].

За своїми масштабами, політичним завданням і соціально-економічних наслідків події 1861-1877 рр. можуть бути оцінені, як революційні. Громадянська війна (1861-1865) склала перший етап ліберально-демократичних перетворень, а закінчення Реконструкції (1865-1877) підвело риску під їх завершальним етапом. Війна виявилася найбільш масштабним, руйнівним і кровопролитним конфліктом за всі роки існування північноамериканської республіки[33;c.317]. Протягом чотирьох років у ній взяло участь на боці Півночі 2,8 млн чоловік, на стороні Півдня – понад 1,2 млн осіб.

Нові економічні та політичні можливості, що відкрилися після закінчення громадянської війни, істотно розширили можливості США для проведення експансіоністської зовнішньої політики в Західній півкулі[20;c.567].

Змушені примиритися з номінальною рівноправністю колишніх рабів, південні штати лише у 1870-х рр. здобули свободу дій, але, незважаючи на прийняті закони, всіма силами прагнули відновити «владу білих».

Висновки

Громадянська війна займає одне з найважливіших місць в історії Сполучених Штатів Америки. Проблема рабства та статусу чорношкірих американців підточувала відносини між Північчю та Півднем з перших днів незалежності Америки до обрання Авраама Лінкольна президентом в 1860-му році. Лінкольн виступав проти рабства, називаючи його «жахливою несправедливістю», але головною його турботою було збереження Союзу. Саме тому він був готовий змиритися з рабовласництвом в тих штатах, де воно вже існувало, забороняючи його подальше поширення на західних територіях. Але білі південці вважали обрання Лінкольна загрозою свому громадському устрою. Починаючи з Південної Кароліни в грудні 1860-го року, 11 південних штатів вийшли з Союза, утворивши Конфедеративні Штати Америки. Громадянська війна 1861 – 1865 рр. – переконливе свідоцтво того, що не можна шляхом компромісу ефективно вирішувати корінні проблеми, які зв’язані з боротьбою за владу між классами, а також з боротьбою классів за своє визволення. Ця війна явилася закономірним результатом загострення протиріч між капіталістичною та рабовласницькою системами господарства, які переросли в озброєну боротьбу за економічне та політичне господарювання в масштабах всього Союзу.

Істотні зміни громадянська війна і Реконструкція привнесли в суспільно-політичне життя США. В умовах збройного внутрішнього конфлікту продовжували діяти демократичні принципи політичної системи, що дозволили уникнути авторитарного посилення правлячої партії. Демократичний експеримент, розпочатий в Новому Світі в XVIII ст., Довів свою життєздатність, на відміну від більшості дослідів революцій в Європі, заканчивавшихся до середини XIX ст. «Термідоріанським» посиленням авторитарної влади. В рамках двопартійної системи обидві провідні партії продовжували активно працювати зі своїми виборцями. Була регламентована, але не заборонена діяльність легальної опозиції, її друкованих органів, проводилися відкриті внутрішньопартійні дебати між окремими угрупованнями в правила Республіканської партії, що не були закриті численні громадські та профспілкові організації. Процедура залучення президента Джексона до імпічменту за неналежне використання службових повноважень була ініційована в рамках внутрішньопартійної боротьби, а не з ініціативи опозиційної партії. Навіть введення воєнного стану в період Реконструкції Півдня була проведено за рішенням Конгресу, суворо у відповідності з прийнятим законом. Була підтверджена головна теза, з якою США відстояли свою незалежність від аристократичної Англії сторіччям раніше: «Усі люди створені рівними». Тринадцята, чотирнадцятого, п’ятнадцятий поправки до Конституції США, прийняті в цей період, виявилися особливо демократичними і послужили надихаючим підставою для подальшої боротьби за права людини.

У зв’язку з тим, що скасування рабства спочатку проводилася, як вимушений захід військово-політичного характеру, спрямована на дестабілізацію в тилу заколотників і залучення численних рабів на сторону законної влади, рівноправність колишніх рабів носило в значній мірі декларативний, пропагандистський характер. Незважаючи на потужний розмах аболіціоністського руху і критику рабовласницьких порядків напередодні війни, американське суспільство в цілому не було готове інтегрувати негритянське населення на рівноправних засадах, відводячи йому роль «нижчого стану». Протягом наступного століття зберігалася сегрегація, що відділяла чорних і білих громадян навіть при проведенні процедури виборів. Очевидною була економічна дискримінація. З побоювання зростання соціального протесту і вимог з боку інших знедолених верств населення, не було реалізоване гасло радикальних демократів про наділення негрів землею. Разом з тим, на підставі цих поправок та інших демократичних законів, чорні американці розширили свої права і можливості не тільки в політичній, а також у соціальній та економічній сферах. З’явилася помітна прошарок освічених чорношкірих американців, частина з них влилася в американський середній клас, підприємницькі верстви. Вони використовували свої політичні права і йшли на виборні посади, в тому числі в Конгрес США. Негритянський громадський рух став постійним фактором американської внутрішньої політики та зіграв свою роль в історичній еволюції американського суспільства.

Ще одним важливим наслідком громадянської війни стало відновлення цілісності Союзу штатів на конституційній основі. Була подолана небезпека розколу країни в ході збройного заколоту і появи на південних кордонах США слабкої держави, здатної легко перетворитися на аграрний придаток європейських держав.

Країна вийшла з громадянської війни відродженою. Південні штати були змушені змінити свої конституції по уніфікованому зразком. Ряд уроків був винесений федеральною владою, і законодавство поповнилося новими нормами, що дозволяли, з одного боку, більш жорстко припиняти будь сепаратизм штатів під приводом захисту прав громадян Союзу, які проживають на їх території, а з іншого – пом’якшувати небажані наслідки централізації наданням місцевим елітам більш широких повноважень у сфері регламентації повсякденного життя громадян. Було підтверджено, що, дотримуючись базових положення федеральної Конституції, штати можуть розраховувати на визнання своїх прав та інтересів органами центральної влади.

Зміни, внесені до Конституції, дозволили відродити громадський консенсус, повернули країну на еволюційний шлях прогресу і створили легітимні механізми запобігання будь-якого соціального конфлікту.

Возз’єднання штатів на умовах переможниці, промислової Півночі поклало кінець економічнії роз’єднаності США. Реконструкція Півдня остаточно завершила процес затвердження ліберально-ринкових відносин на території всієї країни. Небезпека реставрації рабовласницького ладу на Півдні була повністю ліквідована, що зняло останню перешкоду до перетворення США в промислову державу з єдиним національним ринком. Не тільки на Півночі, але й на Заході, і на Півдні були створені умови для підйому капіталістичного підприємництва в промисловості, торгівлі і залізничному будівництві, для прояву ділової ініціативи в усіх сферах життя. Американський капіталізм знайшов свою класичну форму.

Хоча війна супроводжувалася масштабними руйнуваннями, особливо в південних штатах, що тимчасово знизило темпи економічного зростання, вона підготувала ґрунт для розвитку капіталізму на більш широкій і вільній основі. Південь після громадянської війни отримав у спадщину економічну відсталість, позбувшись основи свого процвітання – рабів і великих плантацій господарств, які виробляли експортну продукцію у великих обсягах, на зміну яким прийшли вільні орендарі дрібних земельних ділянок.Решта великі землевласники використовували на пів рабську працю негрів-здольників, який не відрізнявся такою високою нормою прибутку, як в умовах рабовласництва. Поступово еволюційним шляхом бурхливо розвивався капіталізм згладжував відмінності між Північчю та іншими регіонами країни, вирівнюючи рівні економічного розвитку. У 1877 р. з Півдня було виведено федеральні війська і тим самим ліквідовано останні елементи надзвичайного стану.

Список використаних джерел та літератури

Список використаних джерел:

1.Брэдфорд У., Франклин Б., Кревекер де С.Д. История поселения в Плимуте. Автобиография. Памфлеты. Письма американского фермера. Серия: Библиотека литературы США./ Пер. с англ., вступит. ст. А. Старцева. Коммент. Л. Слезкина, А. Старцева, А. Долинина. Оформл. худ. Ю. Боярского.; - М. Художественная литература 1987. - 751 с.

2.Документы официального характера. Акты государственного законодательства. Материалы Конгресса США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mail.geekrunner.org/21/495/

3.Инаугурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. 1789-2001 II./ Под ред. Э.А. Иваняна. М.: «Стратегия», 2001. - 528 с.

4.Политическая философия Томаса Джефферсона; Приложение: Избранные труды Т.Джефферсона (пер. с англ. Кагановой З.В.; вступ.ст., под ред. Покровского Н.Е.) ;- М. : Республика, 1996 . - 255 с.

5.Россия и США: становление отношений. 1765-1815. Документы и материалы / Под ред. C.J1. Тихвинского, Л.И. Панина, Н.Н. Болховитинова. М.: Наука, 1980. - 752 с.

6.Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1994. - 560с.

Список використаної літератури:

7.Аверкиева Ю.П. Североамериканские Индейцы / Аверкиева Ю.П.; - М.: Прогрес, 1978. – 457 с.

8.Алентьева Г.В. Общественное мнение и назревание «неотвратимого конфликта» в США в отражении «New York Tribune» (1841-1861 гг.)/ Алентьева Г.В.. Курск: Изд-во РОСИ, 2005.-255 с.

9.Алентьева Т.В. Из истории формирования общественного мнения в эпоху Джексоновской демократии: журналистика Уильяма Леггета // Всеобщая история: современные исследования / Под ред. С.Ф. Блуменау. Вып. 13. - Брянск: Изд-во БГУ, 2004. - С. 82-95. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://alent-tv.narod.ru/publiks.html

10. Алентьева Т.В. Восстание Джона Брауна в оценке современников / Т. В. Алентьева; // Вопросы истории. - 2005. - №10. - С. 15 - 22. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/alentieva-brown/

11. Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны (1861-1865 гг.) в новейшей американской историографии / Т. В. Алентьева; // Новая и новейшая история. - 2007. - №5. - С. 77 - 85. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://alent-tv.narod.ru/publiks.html#d1

12.Алентьева Т.В. Кэри о проблемах социально-экономического развития США накануне Гражданской войны // Русское открытие Америки. Сб. ст., поев. 70-летию академика Н.Н. Болховитинова / Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 2002. - С. 156-166. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/alentieva-carey/

13.Алентьева Т.В. Усиление антирабовладельческой республиканской риторики накануне Гражданской войны (1856-1861 гг.) / Т. В. Алентьева; // Известия Смоленского государственного университета. Ежеквартальный журнал. - 2008. - № 4. - С. 53 - 73. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/alentieva-rhetoric/

14. Алентьева Т.В. США накануне Гражданской войны: время и люди./ Алентьева Т.В.; - Курск: Изд-во Курск, гос. ун-та, 2003.-455 с.

15. Американская проблематика в периодике XVIII-XX вв. Сб. ст. / Отв. ред. В.А. Коленеко.; М.: ИВИ РАН, 2004. - 308 с.

16.Аптекер Г. История Афро-америкaнцев / Г. Аптекер; - М.: Прогресс, 1975. -274 с.

17.Богина Ш. А. Иммиграция в США на кануне и в период гражданской войны (1850-1865) / Ш.А. Богина; - М.: Наука, 1965. - 245 с.

18. Болховитинов Н.Н. Историки в поисках истины: Визит русского флота в США в 1863-1864 гг. / Болховитинов Н.Н. // Американский ежегодник. 1994. - 1995. - С. 137 - 186. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/bolkhovitinov-russian-fleet/

19.Болховитинов Н.Н. О творческом пути и научной деятельности Алексея Владимировича Ефимова / Болховитинов Н.Н.// Проблемы истории и этнографии Америки. - 1979. - С. 76 - 91. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/history/1181743459-problemy-istorii-i-etnografii-ameriki.html

20.Болховитинов Н.Н. Очерки новой и новейшей истории США в двух томах ,Т-1/ Болховитинов Н.Н.; - M.:Издательство Академии Наук.1960 .625с.

21. Бурин С.Н. На полях сражений Гражданской войни в США / С.Н. Бурін; - М.: Наука, 1988. – 172 с. .

22. Бурин С.Н. Америка в огне Гражданской войны. «Серые» против «синих»/ Бурин С.Н.; - М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003. - 237 с.

23.Бурстин Д. Американцы. Демократический опыт/ Бурстин Д.; - М.: Прогресс, 1993. - 832с.

24.Бурстин Д. Американцы. Национальный опыт/ Бурстин Д.; - М.: Прогресс, 1993. - 624с.

25. Валюжеиич А.В. Американский либерализм. Иллюзии и реальность/ Валюжеиич А.В.; - М.: Наука, 1976.-341 с.

26. Валюженич А.В. Социалистическая мысль и движение в США/ Валюженич А.В. ;- М.: Мысль, 1983.-302 с.

27. Вард В. В. Краткая История США / Вард В. В.; - М.: Олімп ППП, 1993. - 240 с.

28.Введение в руморологию. Использование слухов на американских выборах / Сост. С. Василенко.;- М.: Полигрфцентр-плюс, 2004. - 304 с.

29. Данилов С.Ю. Гражданская война и общенациональное перемирие : США - Росия - Испания / С.Ю. Данилов; - М.: Эксмо, 2004. - 289 с.

30.Дементьєв И.П. Американская историография Гражданской войны в США (1861-1865) / И.П. Дементьев; - М.: Изд-во Московского Университета, 1963. – 350 с.

31.Джорджадзе О.М. Церьковь и государство на севере США в 30 - 50-е годы XIX ст.: Аналогия и морально-этическая критика / О.М. Джорджадзе; // Вестник московского ун-тета. История. - 1998. - № 1. - С. 87 - 103. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cheloveknauka.com/tserkov-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni-yuga-ssha-v-gody-grazhdanskoy-voyny-1861-1865-gg

32. Ефимов А.В. Очерки истории США: от открытия Америки до окончания Гражданской войни (1492-1870 рр.)../ Ефимов А. В. - 2-е изд.; - М.: Учпедиз, 1958. - 439 с.

33.Ефимов А.В. Очерки истории США./Ефимов А. В. ;-М.1958.- 428c.

34.Захарова М.Н. Народний рух в США проти рабства 1831-1860 рр./Захарова М. Н.; - М.: Видавництво «Наука», 1965. - 451 с.

35. Зинн Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней / Г. Зинн; –Самара: Самарский дом печати, 2006. – 227 с.

36. Зубок А.В и Ефимов Л.И. К столетию гражданской войны в Сша /сборник статей под ред. /Зубок Александр Викторович и Ефимов Леонид Игоревич;- М.1961. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.historicus.ru/82/

37.Иванов Р. Ф. Авраам Линкольн и гражданская война в США./Иванов Роберт Федорович;- М., 1964.-435с.

38.Иванов Р.Ф.Дипломатия Авраама Линкольна. ./Иванов Роберт Федорович ;- Москва:Международные отношения .-1987.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://art-of-diplomacy.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml

39.Иванов Р.Ф. Гражданская война в США (1861-65 рр.). ./Иванов Р. Ф. ;. - М.: Изд-во Акад. Наук СРСР, 1960. - 179 с.

40.Иванов Р.Ф Конфедеративные Штати Америки (1861-1865 рр.). / Часть 1. ./ Иванов Р. Ф. ; - М.: ИВИРАН, 2002. - 276 с.

41.История США в 4-х томах, том 1 1607-1877/ Редакционная коллегия тома Н. Н. Болхвитинов (ответственный редактор)М. С. Альперович,Р. Ф. Иванов,Л. Ю. Слезкин,А. А. Фурсенко / ; - М.: Видавництво «Наука», 1983. - 687 с.

42.Кальма А.И. Джон Браун /Кальма А.И.;- М :Молодая Гвардия .1940.- 235с.

43.Карабущенко П.Л., Рябцева Е.Е. Элита и общественность США: мнения и предпочтения / Карабущенко П.Л., Рябцева Е.Е ;-Астрахань.: Изд-во АГТУ, 2002. - 238 с.

44.Куропятник Г.В. Война Юга и Севера: Мнения, оценки, опасения и надежды северян / Г.В. Куропяткин;- М.: Наука, 1982. - 412 с.

45.Куропятник Г.П.История США в двух томах Т-2/ Куропятник Г.П.- М.: Наука, 1985.-587с.

46.Куропятник Г.В. Земельный вопрос в Конгрессе США в середине XIX века / Куропятник Г.В. ; – М.: Наука, 1988. – 315 с.

47.Куропятник Г.П. Война Юга и Севера: Мнения, оценки, опасения и надежды северян / Куропятник Г.П. // Американский Ежегодник, 1999. – М: Наука, 2001. .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/kuropiatnik-opinions/

48. Куропятник Г.П. Гомстед-акт и сельское хозяйство в годы войны с Югом, 1861-1865 гг. / Куропятник Г.П. // Американский ежегодник, 2003. – М.: Наука, 2005. .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://american-yearbook.igh.ru/archive/2003/

49. Куропятник Г.П. Земельный вопрос в конгрессе США в середине XIX в. / Куропятник Г.П. // Американский ежегодник, 1995. – М.: Наука, 1996.- С. 48 - 69. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://wild-west.my1.ru/publ/16-1-0-417

50. Куропятник Г.П. Организации сторонников Союза в годы войны между Севером и Югом / Куропятник Г.П. // Американский Ежегодник, 2004. – М.: Наука, 2006. .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/1721539/page:2/

51.Куропятник Г.П. Раздел земель Запада и общенациональный кризис в США, 1857-1860 гг. / Куропятник Г.П. // Американский ежегодник, 1997. – М.: Наука, 1997. .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/kuropiatnik-land/printable-2.html

52.Леонов Л.С.Очерки новой и новейшей истории стран центральной америки / Леонов Л.С.;-М.Мысль.1975.-325с.

53.Маль K.M.Гражданская война в США, 1861— 1865: Развитие военного искусства и военной техники / K.M. Маль. ;-М.: ООО «Издательство АСТ»; Минск: Харвест, 2002. - 592 с.:

54.Маныкин А.С., Сивачев Н.В. Двухпартийная система в США: история и современность / Маныкин А.С., Сивачев Н.В. // Новая и новейшая история. -1978. -№3. .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cheloveknauka.com/partiynaya-problematika-ssha-v-amerikanskoy-istoriko-politicheskoy-mysli-vtoroy-poloviny-xx-veka

55.Маныкин А.С., Язьков Е.Ф. Роль третьих партий в партийно-политической системе США / Маныкин А.С., Язьков Е.Ф. // Вопросы истории. - 1981. - №2. .[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dslib.net/istorio-grafia/partijnaja-problematika-ssha-v-amerikanskoj-istoriko-politicheskoj-mysli-vtoroj.html

56.Миньяр-Белоручев К.В. Реформы и экспансия в политике США (конец 1830-х сер. 1840-х годов)./ Миньяр-Белоручев К.В. ;- М.: Изд. дом «Проспект-АП», 2005. - 175 с.

57.Невинс А., Коммаджер Г. История США: от английской колонии до мировой державы/ Невинс А., Коммаджер Г. М.: -Телекс - Нью-Йорк, 1991. - 442 с.

58.Печатное В.О. Гамильтон и Джефферсон./ Печатное В.О. ;- М.: Международные отношения, 1984.-336 с.

59.Севостьянов Г.Н.Основние проблемы истории США в американськой историографии: От колоніального пери ода до гражданской войны 1861-1865 рр. / Севостьянов Г.Н.. М., 1971.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://зачётка.рф/book/6568/279770/ОСНОВНАЯ%20ЛИТЕРАТУРА.html

60.Севoстьянов Г.Н.Основные проблемы истории США в американський историографии 1861-1918 рр./Севостьянов Г. Н.; - М.: «Наука», 1974. - 360 с.

61.Сєндберг К. Линкольн / Сендберг К.; -М :Молодая Гвардия . ;1961.- 700 с.

62.Согрин В.В. Политическая история США /Согрин В.В.; - М.:-Весь Мир.2001.-365с.

63.Согрин В.В. Мир американских рабовладельцев: Кэлхун, Фицхью и другие/Согрин В. В.//«Новая и новейшая история» №5, 1990.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vinteresah.com/категории/истории/статья_взятая_из_одного_отечественного/121283

64.Уманский П. Б. Из борьбы негров за свободу/Уманский П. Б.; - Казань; 1963. - 240c.

65.Уманский П.Б., Бурганова Л.А. Историография США нового времени в трудах американских историков-марксистов / Уманский П. Б.,Бурганова Л.А.//Основные проблемы истории США в американской историографии 1861-1918 гг;– М.: Наука, 1974. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.textfighter.org/raznoe/History/bolh/vklyuchaya_obobschayuschie_kursy_po_istorii_ssha_p.php

66.Фостер У.З. Негритянский народ в истории Америки. /Фостер У. З; - М. 1955. - 804c.

67.Фостер У.З. Очерк политической истории Америки. /Фостер Уильям З;- М.1953.-289c.

68.Фурсенко А.А. Словарь Америанской Истории С колониальных Времен До Первой Мировой Войны /Фурсенко А.А; - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин:ДБ, 1997 . - 730c.

69.Шпотов Б.М. Была ли на Юге и Западе США промышленная революция? Постановка проблемы / Шпотов Б. М. // Американский Ежегодник; 2000. – М.: Наука, 2002. С.46-82. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://america-xix.org.ru/library/shpotov/

США в період Громадянської війни 1861-1865рр