Говоримо По – модньомуГоворимо "По - модньому".

Урок - дослідження

Мета: розкрити поняття"жаргон", "сленг", "суржик", "арго", "макаронічна мова", виявити особливості української жаргонної лексики, дослідити її місце й роль у сучасному суспільстві, допомогти учням уникнути "суржика", виробляти навички правильного використання мовних засобів у різних ситуаціях мовлення дітей, виховувати любов і повагу до рідної мови.

Обладнання: вислови на картках, мультимедійна презентація вчителя, мультимедійні проекти дітей" Солов'їна, калинова чи жаргонна і сленгова?", публікація учнівська "Говоримо "по-модньому".

Тип уроку: Розвиток мовлення( із застосуванням інноваційних технологій)

Хід уроку

І. Організаційний момент

1."Привітання" вчителя

Хай, піпли. Приземляйтесь. Припиніть базар, урок почався. Зараз перевіримо, як ви в темі шарите, що на хаузі робили. Мені ващє фіолетово, шо ви не пахали вдома. На шару нікому оцінку не поставлю ... ( пауза)

2. Вступне слово вчителя

На все впливає мови чистота:

Зір глибшає, і кращають уста;

Стає точнішим слух, а думка гнеться,

Як вітром розколихані жита.

Вдумайтеся в ці слова. Від того, як ви володієте мовою, залежить ваше духовне багатство. Кожна людина повинна прагнути оволодіти скарбами рідної мови, її літературними нормами, щоб власне мовлення стало досконалим, логічним, виразним. На жаль, ми не можемо сказати зараз, що володіємо зразковим мовленням. В. Сухомлинський писав: " Убозтво слова - це убозтво думки, а убозтво думки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості. Говорити скаліченою мовою - все одно, що грати на не налаштованій скрипці". Тож наше завдання - уникати засмічення мови жаргонізмами, вульгаризмами, "суржиком".

ІІ. Теоретичний блок

Мовознавці виділяють такі основні поняття: "жаргон", "сленг", "суржик", "макаронічна мова", "арго".

- Який із термінів вам знайомий? Що ви знаєте з цього питання?

Повідомлення раніше підготовлених учнів, мультимедійні проекти(паралельно вчитель разом з учнями складає опорну схему)

1. Жаргон - соціальний діалект. Відрізняється від літературної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи. Як правило, це словник розмовного мовлення людей, зв'язаних певною спільністю інтересів.

Розвивається в середовищі більш менш замкнутих колективів: школярів, студентів, воєнних, різноманітних професійних груп. Ці жаргони не слід перемішувати із професійною мовою, які користуються досить розвиненою і доволі точною термінологією. Жаргони лексично і стилістично відмінні, вони відрізняються нестабільністю і швидкістю зміни найбільш поширеної лексики. Жаргони потрапляють в художню літературу для мовної характеристики героїв. Крім жаргонів, виникаючих на базі розмовної мови, існують ті, які виникають на базі спілкування різномовного населення в прикордонних містах чи в місцях скупчення різнонаціонального населення, наприклад, в морських портах. Лексика жаргону будується на базі літературної мови шляхом переосмислення, переоформлення, звукового скорочення і т. д., а також активного засвоєння іншомовних слів і морфем.

2.Арґо (франц. argot - жаргон, первісне - жебрацтво) - один з різновидів соціальних