Рефераты > Рефераты по физике

Рефераты по физике

Тема работы: Расчет искусственного освещения
Московский Гуманитарный Техникум Экономики и Права Контрольная работа по физике Задача №1 «Расчет искусственного освещения» Москва 2009 Задача 1. Расчет искусственного освещения Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Тема работы: Расчет и проверка достаточности естественного освещения
Московский Гуманитарный Техникум Экономики и Права Контрольная работа по физике Задача №2 «Расчет и проверка достаточности естественного освещения» Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Тема работы: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни Електропостачання сільського господарства
Міністерство аграрної політики України ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Електропостачання сільського господарства» Категория работы: Рефераты по физике
Тип: учебное пособие
Тема работы: Розрахунок електромагнітних процесів у системах електропостачання
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра “Електричні станції та мережі” ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ 7 управління науки та освіти Сумської міської ради
РЕФЕРАТ Пояснювальна записка 87 с., 16 рисунків, 16 таблиць, 12 літературних джерел, 1 додаток. Об'єкт дослідження: система теплозабезпечення, електропостачання та холодного водопостачання дошкільного навчального закладу №7 міста Суми. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Тема работы: Розрахунок електропостачання цеху
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху Розділ 2. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Розрахунок кіл трифазного струму та перехідних процесів у лінійних електричних колах
Міністерство освіти та науки України Донбаська державна машинобудівна академія Кафедра електротехніки та електроустаткування КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Електротехніка та електромеханіка” Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Реконструкция тепловых сетей котельной ОАО НарьянМарстрой
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) Архангельский государственный технический университет Кафедра электротехники и энергетических сетей Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Тема работы: Электроснабжение ОАО Ялуторовскмолоко
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской федерации Департамент кадровой политики и образования ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Технико-экономические показатели котельной
Тип котельного агрегата ДЕ-25-24/380 Паропроизводительность котла ,т/ч Количество котлов nк; шт Вид сжигаемого топлива Расстояние Удельная теплота сгорания топлива Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Проявление сил инерции на Земле
Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО " " Кафедра общей и теоретической физики КУРСОВАЯ РАБОТА ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛ ИНЕРЦИИ НА ЗЕМЛЕ Выполнил студент: Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ЕПМ Розрахункова робота Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Тема работы: Пространство и время в физике. Системы отсчета. Принципы относительности. Преобразования Галилея
Пространство и время в физике. Системы отсчета. Принципы относительности. Преобразования Галилея и Лоренца и их следствия. Нерелятивистская или иначе классическая концепция восходит к Ньютону. Согласно ей пространство есть абсолютное вместилище для тел. Это трех мерное Евклидово пространство. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Тема работы: Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням
Лабораторна робота № 6. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА РІДИНИ ГІДРОСТАТИЧНИМ ЗВАЖУВАННЯМ. Мета роботи : використавши закон Архімеда та, знаючи густину води , визначити густину твердого тіла та рідини. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: лабораторная работа
Тема работы: Визначення модуля пружності з деформації розтягу
Лабораторна робота № 2 ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ З ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ Мета роботи: Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Визначити модуль Юнга для капрону. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: лабораторная работа
Тема работы: Розрахунок обємного напруженого стану в точці тіла
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Інститут аеропортів Кафедра комп’ютерних технологій будівництва Розрахунково-графічна робота №1 Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Тема работы: Деформація розтягу і стиску
Реферат на тему: Деформація розтягу і стиску Розтяг — один із основних видів деформацій, при якому розглядаються такі механічні характеристики, як границя пропорційності, пружності, текучості і міцності. Під терміном “розтяг–стиск” матеріалу, необхідно розуміти як дію зовнішньої сили прикладеної вздовж осі зразка і такий “розтяг-стиск” називається осьовим. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Тема работы: Расчет районной электрической сети 110 кВ
Министерство энергетики Российской Федерации Управление по комплектованию и подготовке кадров Иркутский энергетический колледж Дипломный проект Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Тема работы: Расчет низковольтной электрической сети
Южно – Уральский государственный университет Заочный инженерно-экономический факультет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Электропитающие системы и сети Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Тема работы: Проектирование электрической сети Этапы и
Федеральное агентство по образованию РФ ГОУ СПО Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова Методическое пособие по выполнению части дипломного проекта Категория работы: Рефераты по физике
Тип: учебное пособие